Τη Δευτέρα 3 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου «Επιχειρηματικότητα Νέων» / Junior Achievement Greece (ΣΕΝ/JA Greece).

Νέος πρόεδρος επανεξελέγη ο Χρήστος Τσάγκος (Microsoft CEE – Consumer & Online Marketing Officer) ενώ στη θέση του αντιπροέδρου εξελέγη ο Νικόλαος Κουτσιανάς (Δ/νων Σύμβουλος Apivita). Η σύνθεση του υπόλοιπου Δ.Σ. έχει ως εξής: Γενική Γραμματέας η Λίτσα Παναγιωτοπούλου (Δ/νουσα Σύμβουλος M2M Solutions), Αναπληρωματικός Γενικός Γραμματέας ο Γιάννης Σωτηρόπουλος (Γενικός Δ/ντής κλάδου Αρτοποιίας & Ζαχαρωδών Προϊόντων Δυτικών Βαλκανίων Vivartia), Ταμίας ο Χρήστος Γκόρτζος (Γεν. Γραμματέας Ελληνική Ένωση Τραπεζών).