Η Cyta Ελλάδος, θυγατρική του Eθνικού Oργανισμού Tηλεπικοινωνιών Κύπρου, ενημέρωσε ότι από τις 19 Μαρτίου 2013, ο Μιχάλης Αχιλλέως αποχώρησε από τη θέση του Γενικού Διευθυντή της εταιρείας, στο πλαίσιο ανάληψης άλλων διευρυμένων καθηκόντων εντός του Οργανισμού.

Συγκεκριμένα ο Μ. Αχιλλέως ανέλαβε τη θέση του Ανώτερου Διευθυντή Δικτύων του Οργανισμού, ενώ παράλληλα θα συνεχίσει να ασκεί κατ’ ανάθεση καθήκοντα Ανώτερου Διευθυντή Διαχείρισης Θυγατρικών, εξακολουθώντας να παρακολουθεί την πορεία τόσο της ελληνικής θυγατρικής όσο και όλων των άλλων θυγατρικών του Οργανισμού.

Ο Χρίστος Λιμνατίτης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της εταιρείας ο οποίος στάθηκε δίπλα στον Μ. Αχιλλέως από την πρώτη ημέρα της εμπορικής λειτουργίας της εταιρείας και σε όλη τη διάρκεια της ανοδικής εξέλιξης της Cyta Ελλάδος, θα ασκεί τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή της Cyta Ελλάδος. Υπενθυμίζεται ότι ο Φώτης Σαββίδης αποχώρησε από τον Οργανισμό για λόγους συνταξιοδότησης και τη θέση του ως Διευθύνοντος Συμβούλου της Cyta Ελλάδος ανέλαβε ο Γεώργιος Κουφάρης.

Κατά τη διάρκεια της ηγεσίας του Μιχάλη Αχιλλέως η Cyta Ελλάδος, αν και νεοσύστατη, παρουσίασε την ταχύτερη ανάπτυξη στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, κατέκτησε μερίδιο αγοράς που ξεπερνά το 10% στο συνολικό μερίδιο της αγοράς των ευρυζωνικών συνδέσεων της χώρας και χαρακτηρίστηκε πρότυπο υγιούς επιχειρηματικότητας.

Ο Χρίστος Λιμνατίτης γεννήθηκε το 1962 στη Λεμεσό. Είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, απόφοιτος του Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κάτοχος M.B.A. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.