Ο Χρήστος Δημητριάδης, Group Director of Information Security του Ομίλου Intralot, επανεξελέγη για δεύτερη θητεία στην προεδρία του διοικητικού συμβουλίου του ISACA, του Διεθνούς Ινστιτούτου Πληροφορικής.

Ο Χρήστος Δημητριάδης εργάζεται στον τομέα της ασφάλειας πληροφοριών για περισσότερα από 16 χρόνια, έχει περισσότερες από 150 δημοσιεύσεις σχετικές με την ασφάλεια και κατέχει δύο πατέντες. Έχει διατελέσει στο παρελθόν πρόεδρος και αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ISACA, ενώ έχει υπηρετήσει τον ISACA ως μέλος διάφορων επιτροπών και υπήρξε μέλος του «Permanent Stakeholders Group (PSG)» του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) από το 2012 έως το 2015. «Αποτελεί τιμή, προνόμιο και μεγάλη ευθύνη η δεύτερη θητεία μου στην προεδρία του ISACA. Ανυπομονώ να συνεχίσω την συνεργασία με την διεθνή μας κοινότητά, με στόχο την περαιτέρω επέκταση της συνεισφοράς του ISACA στους κλάδους και τους επαγγελματίες που υπηρετούμε», δήλωσε ο κ. Δημητριάδης.