Τη διεύρυνση των καθηκόντων του Χριστόδουλου Παπαφώτη, Διευθυντή Πωλήσεων Original Equipment Manufacturers (ΟΕΜ) για την Ελλάδα, γνωστοποίησε η Microsoft.

Έχοντας διανύσει 4 χρόνια επιτυχημένης πορείας στη Microsoft Ελλάς, ο Χ. Παπαφώτης ανέλαβε, από την 1η Ιανουαρίου 2011, τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Πωλήσεων ΟΕΜ για 27 χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, με έδρα την Ελλάδα.

Ο Χ. Παπαφώτης, στα νέα του καθήκοντα, αποκτά ενισχυμένο ρόλο όσον αφορά στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων και την ανάπτυξη σημαντικών πρωτοβουλιών της Microsoft στις χώρες που εντάσσονται στην περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης με ιδιαίτερη έμφαση στις ακόλουθες χώρες: Ρωσία, Πολωνία, Τσεχία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Ρουμανία, Σλοβακία και Ελλάδα. Τα τελευταία 4 χρόνια ο Χ. Παπαφώτης ασκούσε καθήκοντα Διευθυντή Πωλήσεων ΟΕΜ της Microsoft Ελλάς. Πριν ενταχθεί στο δυναμικό της Microsoft, είχε εργαστεί στην εταιρία SAP, κατέχοντας σημαντικές θέσεις υψηλής ευθύνης στην Ελλάδα, ενώ αργότερα ανέλαβε αρμοδιότητες Γενικού Διευθυντή της SAP Κύπρου.

Είναι κάτοχος πτυχίου Electrical & Computer Engineering, καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου Μ.Β.Α. από το Old Dominion University, Virginia των ΗΠΑ.