Ο Όμιλος ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ επέλεξε τις ολοκληρωμένες λύσεις Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης της [email protected] (μέλος του ομίλου Entersoft), για την ηλεκτρονική και αυτοματοποιημένη διαχείριση των εισερχόμενων παραστατικών (αγορών) από τους προμηθευτές της, καθώς και των εξερχομένων παραστατικών (πωλήσεων) της προς το πελατολόγιό της.

Συγκεκριμένα, η ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ επέλεξε την υπηρεσία [email protected] e-Invoicing EDI για την αυτοματοποιημένη συλλογή των παραστατικών αγορών από τα ετερόκλητα πληροφοριακά συστήματα των προμηθευτών της και την καταχώρισή τους απευθείας στο ERP της χωρίς χειροκίνητες διαδικασίες (Manual Data-Entry). Επιπλέον, επέλεξε τη λύση [email protected] e-Invoicing Paperless για την ηλεκτρονική αποστολή των παραστατικών πώλησης προς το πελατολόγιό της, μειώνοντας περαιτέρω το διαχειριστικό κόστος μέσα από τη σταδιακή αποδέσμευση από το χαρτί.