Το 2017 ο όμιλος ΟΤΕ θα εστιάσει κυρίως σε έργα που θα τον φέρουν ακόμη πιο κοντά στην κατάκτηση του νέου ψηφιακού κόσμου. Ταυτόχρονα, θα επεκτείνει την παροχή υπηρεσιών Πληροφορικής σε μεγάλους πελάτες εντός και εκτός συνόρων.

Πρόσφατα, δε, ανατέθηκε στον όμιλο ΟΤΕ η υλοποίηση του Big Data Service Center για όλες τις χώρες του ομίλου DT. «Το έργο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αφού στηρίζει ένα νευραλγικό τομέα στην εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας του ομίλου μας διεθνώς. Στο πλαίσιο αυτό ο ΟΤΕ θέλει να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο –  π.χ. ως ένα από τα σημαντικότερα hub παροχής και κατανάλωσης cloud υπηρεσιών για την περιοχή μας –  με τη υλοποίηση του Big Data Service Center για όλες τις χώρες του ομίλου DT (που θα αποτελέσει και προπομπό για την ενσωμάτωση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης στις λειτουργίες του ομίλου) και ως βασικός παρόχος λύσεων Ιnternet of Τhings.

Οι τελευταίες ήδη αξιοποιούνται εντός ομίλου και παράλληλα προσφέρονται σε μικρούς και  μεγάλους πελάτες της εταιρείας ως υπηρεσία (SmartHome, IoT mobile plans, κλπ)» δήλωσε στο NetFAX ο Γιώργος Αθανασόπουλος, Chief Officer Λειτουργιών και Συστημάτων Πληροφορικής Ομίλου ΟΤΕ. Και συμπληρώνει: «O μετασχηματισμός της εταιρείας στη νέα ψηφιακή εποχή, αλλά και η περαιτέρω επέκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον, αποτελούν τους σημαντικότερους άξονες που θα μας απασχολήσουν τη νέα χρονιά. Η ενσωμάτωση  νέων μεθόδων εργασίας, όπως DevOps και Agile development, είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να παραμείνουμε πρωτοπόροι».