Ο όμιλος ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ επέλεξε να αναβαθμίσει το πληροφοριακό του περιβάλλον με το Entersoft Business Suite, προκειμένου να καλύψει στο σύνολό τους τις ιδιαίτερα ευαίσθητες διαδικασίες που επιβάλει η παραγωγή τροφίμων.

Ο όμιλος ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ διαθέτει τέσσερα εργοστάσια παραγωγής, σε Κομοτηνή, Ευζώνους και δύο στη Θεσσαλονίκη. Στόχος του συστήματος είναι να καλύψει όλες τις εταιρείες του ομίλου, με τις δυνατότητες πολυεταιρικής λειτουργίας που υποστηρίζει το Entersoft Business Suite. Το έργο αφορά στην εγκατάσταση συστήματος 70 χρηστών σε πρώτο στάδιο και πρόκειται να τεθεί σύντομα σε παραγωγική λειτουργία.