Ο Όμιλος Aldemar Resorts αποτελεί νέο στρατηγικό συνεργάτη στον τομέα του τουρισμού που εντάσσεται στο πορτοφόλιο της Protonyx Data Services.

Η συνεργασία της Protonyx Data Services με τον Όμιλο Aldemar Resorts, σφραγίζεται με την εγκατάσταση των συστημάτων και υπηρεσιών comBOX Virtual Leased Line στις ξενοδοχειακές μονάδες του Ομίλου. Ανταποκρινόμενοι στο αίτημα του Ομίλου Aldemar Resorts για καινοτόμες, user-friendly τεχνολογίες, τοποθετήθηκε comBOX και υλοποιήθηκε bonding πολλαπλών  γραμμών στις ξενοδοχειακές μονάδες του Ομίλου για high-speed & reliable Internet access διαθέσιμο σε όλους τους πελάτες του ξενοδοχείου μέσω Wi-Fi.

Η τεχνολογία του bandwidth aggregation προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας εικονικής μισθωμένης γραμμής πολλαπλάσιας χωρητικότητας σε απομακρυσμένες περιοχές καθώς και τη δυνατότητα καλύτερης αξιοποίησης αυτής της χωρητικότητας, σε συνδυασμό με τις τεχνολογίες βελτιστοποίησης και διαχείρισης του bandwidth, που είναι ενσωματωμένες στις υπηρεσίες comBOX. Τα θετικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων που θα επενδύσουν λοιπόν σε αυτόν τον τομέα είναι ανεξάντλητα καθώς αφενός θα ικανοποιήσουν την ουσιαστική ανάγκη των επισκεπτών τους και αφετέρου μπορούν να αξιοποιήσουν την δικτυακή τους υποδομή για την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.