Ο όμιλος Dionic προχώρησε στη σύναψη εμπορικής συμφωνίας με την Logitech, εταιρεία παραγωγής περιφερειακών gaming.

Μέσω της συνεργασίας αυτής η Dionic θα διαθέτει την ευρεία γκάμα των επωνύμων περιφερειακών προϊόντων της Logitech στο εκτεταμένο δίκτυό της, η οποία αναμένεται να εμπλουτιστεί και με νέα προϊόντα το 2009.

Η Logitech International ιδρύθηκε το 1981 και είναι ελβετική εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται σε προσωπικά περιφερειακά, συσκευές πλοήγησης για PC, διαδικτυακές τηλεπικοινωνίες, ψηφιακή μουσική, συσκευές ελέγχου συστημάτων οικιακής διασκέδασης, ασύρματες συσκευές και συσκευές για gaming.