Ο όμιλος Express Καλοφωλιά επέλεξε το EPICOR ERP και την Athens Technology Center - ATC ως στρατηγικό συνεργάτη του. To σύστημα που θα εγκατασταθεί είναι το EPICOR for Publishers, κάθετη λύση του EPICOR ERP που ανέπτυξε η ATC για εκδοτικούς οργανισμούς.

Πρόκειται δε σε συνδυασμό με υπάρχοντα συστήματα του ομίλου να καλύψει της ανάγκες της οικονομικής διαχείρισης, διανομής και κοστολόγησης παραγωγής, παρέχοντας τα εργαλεία για την επιχειρησιακή αξιοποίηση από τα διάφορα τμήματα του ομίλου.

Στα σημαντικά πλεονεκτήματα του νέου ενοποιημένου συστήματος περιλαμβάνονται η ταχύτητα, ποιότητα και αξιοπιστία της διαθέσιμης πληροφορίας, την οποία μέχρι σήμερα οι χρήστες αναζητούσαν σε διαφορετικά μη συνδεδεμένα συστήματα αφιερώνοντας πολύ χρόνο. Αποτέλεσμα της χρήσης του νέου συστήματος είναι η μεγαλύτερη ανταπόκριση σε νέες ευκαιρίες, λήψη καλύτερων επιχειρηματικών αποφάσεων, καθώς και η αύξηση της παραγωγικότητας.