Ο Όμιλος Interwood-Ξυλεμπορία Α.Τ.Ε.Ν.Ε. επέλεξε και για τις τρεις εταιρείες του (ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε./ELTOP Α.Ε./ DIPOWOOD Α.Ε.) την ολοκληρωμένη σουίτα Entersoft Business Suite, η οποία εμπεριέχει λειτουργικότητες ERP, CRM & Mobile SFA και επιτρέπει στον όμιλο να συλλέγει και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά όλα τα δεδομένα του.

Η αξιοποίηση των ολοκληρωμένων λύσεων της Entersoft θα βοηθήσει στην πλήρη παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης και των προμηθειών, της παραγωγικής δραστηριότητας μέσω του ERP, αλλά και στην καλύτερη διαχείριση της εμπορικής δραστηριότητας με τη χρήση του CRM. Παράλληλα, με το Entersoft Mobile Sales Force Automation (SFA), ο όμιλος θα βελτιστοποιήσει τη συνολική διαχείριση των πωλήσεων του, ενισχύοντας την αποδοτικότητα των πωλητών του.