Οι τεχνολογίες mobile, η συνεχής εξέλιξη όλων των εφαρμογών, η διασφάλιση του high availability σε όλα τα πληροφοριακά συστήματα, όπως και το IT Security βρίσκονται στο επίκεντρο των IT projects που τρέχουν (και θα τρέξουν μέσα στο 2017) στον Όμιλο Jumbo.

«Επενδύουμε διαρκώς  στον εκσυγχρονισμό μηχανημάτων, εφαρμογών και διαδικασιών διότι στην ουσία η εργασία μας ξεκινά όχι με την επιλογή του κατάλληλου μηχανήματος ή της ανάλυσης και υλοποίησης μιας εφαρμογής ή  διαδικασίας, αλλά από τη στιγμή που το μηχάνημα γίνεται παραγωγικό ή οι εφαρμογές παραδίδονται στους end-users. Κινούμαστε πάντοτε με στόχο την απλοποίηση –  τυποποίηση και ουσιαστικοποίηση σε όλες τις επιχειρηματικές διαδικασίες» δηλώνει στο NetFAX η Ελένη Τσιτσοπούλου, IT Director του Ομίλου Jumbo. «Αυτή την περίοδο ενσωματώνεται η υποστήριξη Android στις πληροφοριακές υποδομές μας, ενώ στα άμεσα πλάνα μας περιλαμβάνεται η αντικατάσταση του ενδοεταιρικού portal εκπαίδευσης και οργάνωσης των επιχειρηματικών διαδικασιών μας, με μια πιο σύγχρονη και ισχυρή λύση, όπως και η περαιτέρω εξέλιξη και εκσυγχρονισμός του e-shop μας» συμπληρώνει η Ε. Τσιτσοπούλου. Επιπλέον, ο Όμιλος Jumbo βρίσκεται αυτή την περίοδο στη φάση αξιολόγησης των MPS (Μanaged Print Services), εξετάζοντας προτάσεις από τέσσερις παρόχους υπηρεσιών MPS.