Ο Όμιλος Printec επιλέχθηκε, μετά από διαγωνιστική διαδικασία, από το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Κύπρου για την υλοποίηση ενός αξιόπιστου συστήματος πυρανίχνευσης στο δάσος Ακάμας.

Το έργο υλοποιήθηκε και βρίσκεται ήδη σε φάση καλής λειτουργίας. Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου συστήματος επιλέχθηκε η λύση αυτόματης ανίχνευσης πυρκαγιών Fire Watch της εταιρείας ΙQ Wireless. Η λύση αποτελείται από ένα επίγειο σύστημα ψηφιακής παρακολούθησης με το οποίο είναι δυνατή η παρατήρηση μεγάλων δασικών εκτάσεων, η ανάλυση, εκτίμηση και αποθήκευση συλλογικών δεδομένων τα οποία προκύπτουν από την έγκαιρη ανίχνευση καπνού, έτσι ώστε να μειωθεί ο χρόνος αντίδρασης στο ξέσπασμα φωτιάς. Εκτός από την υλοποίηση του έργου, η Printec έχει αναλάβει και την τεχνική υποστήριξη για τα επόμενα πέντε χρόνια. Με την υλοποίηση της συγκεκριμένης λύσης το Τμήμα Δασών θα έχει στη διάθεσή του μια λύση έγκαιρης ειδοποίησης η οποία μπορεί να ανιχνεύσει την ύπαρξη φωτιάς μέσα σε λιγότερο από έξι (6) λεπτά από την εμφάνιση σύννεφων καπνού.