«Χρυσό μέλος» του ΕΒΑΝ αποτελεί πλέον ο Όμιλος Virtual Trip, μετά την υπογραφή σημαντικής συμφωνίας συνεργασίας με τον Ευρωπαϊκό Εμπορικό Σύνδεσμο για Business Angels, Seed Funds και Early Stage Market Players.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, ο Όμιλος Virtual Trip ανακοίνωσε τη νέα στρατηγική της λειτουργίας του ως ένα καινοτόμο και δυναμικό Επιχειρηματικό Οικοσύστημα. Αναλυτικά, ο όμιλος θα προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες με στόχο την παροχή χρηματοδότησης, τη στρατηγική διαβούλευση, το συντονισμό επιχειρηματικής ανάπτυξης, την ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου και των επικοινωνιών μάρκετινγκ.

Παράλληλα, θα προσφέρει υπηρεσίες με στόχο την αποδοτικότερη χρηματοδοτική και λογιστική διαχείριση και υποδομή MIS/ IT τόσο στις “spin- out” εταιρείες, όσο και σε επιχειρήσεις “spin-out” υψηλής τεχνολογίας στις οποίες θα επενδύσει στο μέλλον. Ο Ευρωπαϊκός Εμπορικός Σύνδεσμος για Business Angels, για Seed Funds και για Early Stage Market Players (EBAN), αποτελεί μη κερδοσκοπικό οργανισμό ο οποίος αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα των business angels, των δικτύων των business angels (BANs), των seed funds και των άλλων οντοτήτων που εμπλέκονται στη γεφύρωση του χάσματος κεφαλαίου στην Ευρώπη. Ο EBAN ιδρύθηκε με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 1999 από ένα “γκρουπ” πρωτοπόρων ευρωπαϊκών BANs και από τον EURADA (Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Αναπτυξιακών Φορέων).

Σημειώνεται τέλος ότι ο όμιλος Virtual Trip σύντομα θα ανακοινώσει ανοιχτή πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για high-tech start-up εταιρείες πληροφορικής που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Επιχειρηματικό του Οικοσύστημα.