Κατά 8% αυξήθηκαν τα συνολικά έσοδα του ομίλου Wind Ελλάς (περιλαμβάνει και τα αποτελέσματα της Tellas) για το εννεάμηνο του 2008 (1/1/2008 - 30/9/2008) και ανήλθαν σε 959 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά στα έσοδα του γ' τριμήνου 2008 ανήλθαν σε 340 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) για το εννεάμηνο του 2008 ανήλθαν σε 321 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 0,5%. Αντίστοιχα για το τρίμηνο, ανήλθαν σε 130 εκατ. ευρώ. Το περιθώριο κέρδους (EBITDA margin) επί των συνολικών εσόδων για το εννεάμηνο του 2008 διαμορφώθηκε στο 33,4% σε σύγκριση με 35,9% το 2007.

Για τη WIND Ελλάς (αφορά μόνο στην κινητή τηλεφωνία), η πελατειακή βάση της σημείωσε ετήσια αύξηση της τάξεως του 14% και διαμορφώθηκε στα 5.048 εκατ. πελάτες. Στη διάρκεια του γ’ τριμήνου του 2008 απέκτησε 212.722 νέους πελάτες. Τα έσοδα από υπηρεσίες data και μηνύματα αυξήθηκαν κατά 24% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας τα 65 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2008.

Η Tellas, στο τέλος Σεπτεμβρίου 2008, είχε 142.258 LLU πελάτες σε σύγκριση με 48.912 LLU πελάτες στο τέλος Σεπτεμβρίου 2007.

Τέλος, τα συνολικά έσοδα εννεάμηνου 2008 της Tellas αυξήθηκαν κατά 5,3% φτάνοντας τα 94,4 εκατ. ευρώ.