Ο Carl-Henric Svanberg, President και CEO της Ericsson, διορίστηκε μέλος στο External Advisory Board του Earth Institute στο Columbia University.

Ο διορισμός του αναδεικνύει τη σημασία των τηλεπικοινωνιών στην επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης και στο κλείσιμο του χάσματος μεταξύ αναπτυσσόμενων και ανεπτυγμένων χωρών. Ενισχύει, επίσης, τη δέσμευση της Ericsson να υποστηρίζει την επίτευξη των Στόχων Ανάπτυξης Χιλιετίας του Ο.Η.Ε., οι οποίοι αποσκοπούν στον περιορισμό της ακραίας φτώχειας παγκοσμίως.
Η συνεργασία μεταξύ της Ericsson και του Earth Institute άρχισε το 2007 με το έργο των Millennium Villages και, μέσα στην τελευταία διετία, απέδειξε πόσο αποτελεσματική μπορεί να είναι η συνεργασία μεταξύ ιδιωτικού τομέα, μη κερδοσκοπικών οργανισμών και κυβερνήσεων.