Κάτι παραπάνω από ενεργή θεωρείται η συμμετοχή του σύγχρονου Chief Financial Officer (CFO) στην αξιολόγηση και επιλογή ΙΤ λύσεων, ενώ υποστηρίζει την επιχειρηματική ανάπτυξη και αναλαμβάνει να ευθυγραμμίσει τα στελέχη της εταιρείας ως προς την επίτευξη των στόχων δρώντας περισσότερο ως business partner. Μάθετε πως οι εν λόγω διαπιστώσεις απορρέουν από την καθημερινότητα του Κωνσταντίνου Πετρούτσου, Οικονομικού Διευθυντή και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της LeasePlan Hellas.

NW: Κύριε Πετρούτσο, πως θα χαρακτηρίζατε την σχέση σας με την τεχνολογία ως “εργαλείο” δουλειάς;

Κωνσταντίνος Πετρούτσος: Θεωρώ ως εκ των ων ουκ άνευ ο Chief Financial Officer (CFO) να διαθέτει βαθιά γνώση της τεχνολογίας και των μέσων που είναι διαθέσιμα προκειμένου να επιτελεί το ευρύτερο έργο του. Μάλιστα, ο CFO δεν πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην επιλογή και λειτουργία της λογιστικής πλατφόρμας, αλλά και στη διαρκή ενημέρωση για τις σύγχρονες μεθόδους πληρωμής και είσπραξης των απαιτήσεων, το Performance measurement και το reporting. Για παράδειγμα, στο Risk Management -o οποίος στη LeasePlan αποτελεί τομέα της Οικονομικής Διεύθυνσης- χρησιμοποιούμε σύγχρονα εργαλεία Business Intelligence & Analytics. Η γνώση για το σύνολο των τεχνολογικών λύσεων που χρησιμοποιεί η εταιρεία κρίνεται απαραίτητη καθώς διασφαλίζει την αρμονική σχέση μεταξύ της πληροφορίας, των διαδικασιών, αλλά και της ποιότητας των δεδομένων.

NW: Σε τι επίπεδο διαμορφώνεται ο βαθμός εμπλοκής του σύγχρονου CFO στην διαδικασία της προώθησης, προμήθειας και έγκρισης ΙΤ εξοπλισμού, εφαρμογών και αντίστοιχων υπηρεσιών; Υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με το παρελθόν;

Κ.Π.: Βεβαίως και έχει αλλάξει ο ρόλος όχι μόνο του CFO αλλά και ολόκληρης της διοικητικής ομάδας! Κυρίως στη διαδικασία που αφορά στις εφαρμογές και τις υπηρεσίες, ο CFO συμμετέχει ενεργά στην αξιολόγηση και επιλογή των τεχνολογικών λύσεων. Εκτός του cost / benefit analysis και του ROI, οφείλει να έχει άποψη για τη λειτουργικότητα και το impact στις διαδικασίες του οργανισμού. Από την πλευρά του, το Management Team έχει στο σύνολό του την ευθύνη για τις επιλογές αυτές και όχι μόνο το ενδιαφερόμενο τμήμα της εταιρείας ή έστω το ICT. Στη δική μας περίπτωση δε, το τμήμα Risk Management της Οικονομικής Διεύθυνσης διενεργεί και αξιολόγηση του ενδεχόμενου κινδύνου (π.χ. security, privacy, φερεγγυότητα προμηθευτή κ.ά.) που μπορεί να επιφέρει η υιοθέτηση είτε η αλλαγή κάποιας τεχνολογικής λύσης.

NW: Με ποιο τρόπο ο τομέας περί των χρηματοοικονομικών της LeasePlan αξιοποιεί τεχνολογικές εφαρμογές και εν γένει εξοπλισμό προκειμένου να ενισχύσει την αποδοτικότητά του, να επιταχύνει και να ενδυναμώσει τις διαδικασίες και την επικοινωνία του με τους συνεργάτες-προμηθευτές-δίκτυο-πελάτες κ.ά.;

Κ.Π.: Ως επιχείρηση αποτελεί στρατηγική μας προτεραιότητα να επενδύουμε σημαντικά στην τεχνολογία εν γένει προκειμένου να κάνουμε την καθημερινότητά των εργαζόμενων, των πελατών και των προμηθευτών μας ακόμη πιο εύκολη όσο και αποδοτική. Θα πρέπει να σημειωθεί πως είμασταν η πρώτη εταιρεία του κλάδου η οποία εφάρμοσε σύστημα εισπράξεων με ενεργοποίηση μιας μορφής παγίων εντολών μέσω της ΔΙΑΣ, αυτοματοποιημένη διαδικασία πληρωμών προμηθευτών, ηλεκτρονική τιμολόγηση πελατών και portal στο οποίο ο πελάτης μπορεί να βλέπει όποτε το επιθυμεί την κίνηση του λογαριασμού του.

Την ίδια στιγμή, οι μεγαλύτεροι προμηθευτές μας λαμβάνουν αυτόματες εγκρίσεις (λ.χ. συντήρηση αυτοκινήτων του στόλου μας), ενώ η διαδικασία λήψης, έγκρισης και καταχώρισης των χιλιάδων τιμολογίων είναι αυτοματοποιημένη στο μεγαλύτερο κομμάτι του δικτύου μας. Παράλληλα, χρησιμοποιούμε σύγχρονα εργαλεία reporting, όπως λ.χ. dashboards και λογισμικό Business Intelligence & Analytics, των οποίων τα συμπεράσματα χρησιμοποιούνται από διάφορα τμήματα της εταιρείας.

NW: Τι βαρύτητα έχουν τα δεδομένα που συλλέγετε καθημερινά από πολλαπλές πηγές; Πως τα αξιοποιείτε προς όφελος της συνολικής στρατηγικής;

Κ.Π.: Σε πρώτο βαθμό, η κοστολόγηση του προϊόντος της λειτουργικής μίσθωσης αποδεικνύεται ως μια ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία. Συγκεκριμένα, η εκτιμώμενη υπολειμματική αξία των αυτοκινήτων στο τέλος της μίσθωσης -η οποία σε μεγάλο βαθμό επηρεάζει το μηνιαίο μίσθωμα του πελάτη- καθορίζεται με βάση την εμπειρία, αλλά και αναλύσεις που λαμβάνουν χώρα από το τμήμα Risk Management χρησιμοποιώντας το SAS (λογισμικό BI and analytics) με βάση εκατοντάδες χιλιάδες στοιχεία που αναλύουμε.

Τα τμήματα ανάλυσης των εταιρειών εκδίδουν περιοδικά (συνήθως μηνιαία) έναν μεγάλο όγκο reports και το ζητούμενο είναι αυτά να έχουν υψηλό βαθμό χρηστικότητας και όχι να γίνονται από συνήθεια. Η LeasePlan έχει εφαρμόσει μια διαδικασία data quality για να διασφαλίζει την ποιότητα των δεδομένων και επανεξετάζει διαρκώς τη χρησιμότητα των data και των reports. Μάλιστα, δεν έχουμε διστάσει να καταργήσουμε κάποια από αυτά ή ακόμη και να δημιουργήσουμε καινούρια από τη στιγμή κατά την οποία οι χρήστες εξυπηρετούνται καλύτερα όσο και αποδοτικότερα. Όσο για τα δεδομένα μας, συλλέγονται στο Enterprise Data Warehouse, ενώ το σημαντικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι πολλά από αυτά είναι διαθέσιμα τόσο εσωτερικά στη LeasePlan, όσο και στους πελάτες ή οδηγούς των αυτοκίνητων μας.

Για παράδειγμα, ο εξουσιοδοτημένος χρήστης του πελάτη μας έχει τη δυνατότητα να δει online την εκτιμώμενη ημερομηνία παράδοσης των παραγγελμένων αυτοκινήτων, να ενημερωθεί για τα ατυχήματα των οδηγών του, να αναζητήσει τιμολόγια προηγούμενων μηνών και να δει την λογιστική του καρτέλα. Ξεχωριστή έμφαση δίνεται και στον τομέα της ποιοτικής αναβάθμισης των υπηρεσιών μας, όπου η πλέον σημαντική ενέργεια είναι η συλλογή των δεδομένων, η ανάλυση και ανταπόκριση στα σχόλια ή παράπονα που λαμβάνουμε από τους δύο σημαντικούς stakeholders, που δεν είναι άλλοι από τους πελάτες μας και τους οδηγούς τους.


NW: Η Lease Plan Hellas έχει προβεί τελευταία στην υλοποίηση έργων τεχνολογικής κατεύθυνσης, τα οποία διασφάλισαν ξεκάθαρα οφέλη για την εταιρεία, βελτιώνοντας προβλήματα και εκκρεμότητες;

Κ.Π.: Πράγματι, πρόσφατα υλοποιήσαμε μια ιδιαίτερα φιλόδοξη εφαρμογή που εξασφαλίζει πολλαπλά οφέλη για τον οδηγό, τον προμηθευτή, αλλά και την ίδια την LeasePlan. Συγκεκριμένα, το συνεργαζόμενο συνεργείο το οποίο πρόκειται να προβεί σε συντήρηση ή επισκευή αυτοκινήτου μας επικοινωνεί ηλεκτρονικά μέσω πλατφόρμας, η οποία εγκρίνει αυτόματα με βάση τα δεδομένα που έχει, τις εργασίες και το κόστος του service ή της επισκευής. Με το πέρας των εργασιών, λαμβάνουμε ηλεκτρονικά το τιμολόγιο, το σύστημα μας κάνει τον έλεγχο και εφόσον όλα είναι σύμφωνα με την δοθείσα έγκριση γίνεται και η καταχώριση του. Φανταστείτε ότι το πλήθος των εν λόγω παραστατικών ξεπερνά τα 3.000 σε μηνιαία βάση, ενώ ο manual έλεγχος και η αντίστοιχη διαδικασία καταχώρισης τους αποδεικνύεται μια ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία. Ένα από τα πλέον σημαντικά πλεονεκτήματα που προκύπτουν είναι ότι τόσο ο οδηγός όσο και το συνεργείο δεν χρειάζεται να περιμένουν τηλεφωνικές εγκρίσεις εργασιών, αλλά προχωρούν άμεσα στο service του αυτοκινήτου. Βέβαια, αναλογιστείτε πόσο μεγάλη όσο και σύνθετη ήταν η πρόκληση της υλοποίησης μιας εφαρμογής σε ένα μη ομοιογενές δίκτυο συνεργατών, οι οποίοι με τη σειρά τους χρησιμοποιούν διαφορετικά ΙΤ συστήματα (ή έχουν άλλο βαθμό εξοικείωσης), ενώ ακολουθούν διαφορετικές εσωτερικές διαδικασίες. Δεν σας κρύβω πως τέτοιου είδους προκλήσεις δεν έχουν πάντοτε επιτυχή έκβαση.

NW: Αλήθεια, υπάρχει ξεκάθαρος ρόλος για τον σύγχρονο CFO; Θεωρείτε τον εαυτό σας ως έναν Performance Manager ή ως έναν “παραδοσιακό” Οικονομικό Διευθυντή;

Κ.Π.: Εκτιμώ και “βλέπω” τον εαυτό μου περισσότερο ως business partner. Πόσο, μάλλον, από τη στιγμή κατά την οποία ο Οικονομικός Διευθυντής δεν είναι αποκομμένος από την επιχειρηματική ανάπτυξη και αναλαμβάνει -μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του Management Team- να ευθυγραμμίσει τα στελέχη της εταιρείας προς την επίτευξη των κοινών στόχων. Εξάλλου, η επιτυχία της LeasePlan (και) στην Ελλάδα οφείλεται και σε αυτόν τον παράγοντα. Προσωπικά, επισκέπτομαι συχνά πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες της εταιρείας, καθώς μέσω αυτού του τρόπου “αφουγκράζομαι” την αγορά, αποκτώντας μια περισσότερο ξεκάθαρη εικόνα σχετικά με τα δεδομένα που ισχύουν και τα “θέλω” των συνεργατών και πελατών μας. Με τη συγκεκριμένη πρακτική, ο Οικονομικός Διευθυντής είναι σε θέση να συναισθάνεται τις προκλήσεις, ενώ ταυτόχρονα τα υπόλοιπα στελέχη και μέλη της επιχείρησης τον έχουν περισσότερο κοντά τους. Τα “παραδοσιακά” tasks μπορεί να θεωρούνται ως αυτονόητα, ωστόσο η προστιθέμενη αξία του CFO έρχεται από τα προαναφερθέντα.

NW: Η “υιοθέτηση” αρχών Lean Management δύναται να βοηθήσουν στην προσπάθεια για την επίτευξη της λειτουργικής αριστείας;

Κ.Π.: Θα πρέπει να υπογραμμίσω πως η LeasePlan Cor-poration ήδη από το 2009 “υιοθέτησε” τη μεθοδολογία Lean, ενώ και στην εδώ εταιρεία ξεκινήσαμε άμεσα τότε την ανάλυση και καταγραφή σε ειδικό λογισμικό του συνόλου των διαδικασιών που εφαρμόζαμε και ακολουθούσαμε. Οι ομάδες υλοποίησης ήταν cross-departmental και αυτό βοήθησε να δούμε τις διαδικασίες αυτές από -σχεδόν- μηδενική βάση. Το 2015 η μητρική μας εταιρεία επανήλθε με το Lean Operational Program, ζητώντας μάλιστα η LeasePlan Hellas να αποτελέσει την πρώτη θυγατρική της που θα το εφαρμόσει! Αναφορικά με τα οφέλη, σε πρώτο επίπεδο η ύπαρξη απλούστερων διαδικασιών αυτομάτως κάνουν την καθημερινότητα των εργαζομένων ευκολότερη. Στοιχείο, που “αντανακλάται” και στον τομέα εξυπηρέτησης των πελατών και οδηγών, καθώς απαιτούνται σαφώς λιγότερες και ταχύτερες επικοινωνίες, ενώ τα λάθη και οι εν γένει παραλείψεις ελαχιστοποιούνται εντυπωσιακά. Οι process owners έχουν την ευθύνη αφενός μεν να διασφαλίζουν ότι ακολουθούνται τα συμφωνημένα βήματα των σχετικών διαδικασιών, και αφ’ ετέρου να επικαιροποιούν τις διαδικασίες όπου και όταν αυτό απαιτείται. Θα πρέπει να σημειώσω πως η παράλληλη λειτουργία ενός σύγχρονου συστήματος διαχείρισης παραπόνων (complaint management system) βοηθά σημαντικά στη διαρκή βελτίωση τόσο των διαδικασιών, όσο και εν τέλει της εταιρικής κουλτούρας.

NW: Έχετε διαπιστώσει συγκεκριμένες βελτιώσεις και εν γένει οφέλη από την “υιοθέτηση” αρχών του Lean Management στην καθημερινή λειτουργία σας;

Κ.Π.: Κοιτάξτε, τα αποτελέσματα είναι κάτι παραπάνω από ξεκάθαρα όσο και προφανή και μπορούμε να τα διαχωρίσουμε σε τρείς κύριους πυλώνες. Σε πρώτο στάδιο ο πελάτης και οδηγός απολαμβάνει ταχύτερα επίπεδα εξυπηρέτησης δίχως backlogs. Μάλιστα, σύμφωνα με την διεθνή έρευνα ικανοποίησης των πελατών της TNS, η LeasePlan Hellas κατατάσσεται στο Top 5% των εταιρειών του κλάδου της και πρώτη μεταξύ του συνόλου των θυγατρικών του LeasePlan Group!

Από την πλευρά των εργαζομένων μας, κάνουν πραγματικότητα την έννοια της αποτελεσματικότητας, ενώ η καθημερινή τους εργασία γίνεται ακόμη πιο ευχάριστη. Άλλωστε, ανατρέχοντας και πάλι στα αποτελέσματα μιας ακόμη διεθνούς έρευνας (satisfaction & engagement) της TNS, ως ελληνική θυγατρική καταφέραμε να αναδειχθούμε ως πρώτοι μεταξύ όλων των εταιρειών της LeasePlan.

Τέλος, για την ίδια την εταιρεία, η επίτευξη υψηλών δεικτών efficiency “μεταφράζονται” και οδηγούν σε λιγότερες δαπάνες, μεγαλύτερη κερδοφορία και εμπορική ανάπτυξη. Αρκεί να αναφέρω πως κατά τη διάρκεια του 2015, καταφέραμε να πετύχουμε αύξηση του στόλου των αυτοκινήτων μας κατά 23%!