Στον κόσμο των επιχειρήσεων ανοίγονται νέες προοπτικές αλλά παράλληλα δημιουργούνται προκλήσεις, αφού ο διαρκώς αυξανόμενος ανταγωνισμός απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και καινοτομίες.

Βιώνουμε μια εποχή συνεχούς εξέλιξης. Νέα τεχνολογικά επιτεύγματα, νέα προϊόντα και υπηρεσίες, καταιγισμός πληροφοριών, σύγχρονα εργαλεία που συμβάλλουν στην οργάνωση και βελτίωση της δουλειάς μας. Ο σύγχρονος διευθυντής Πληροφορικής βρίσκεται κοντά σ’ αυτές τις εξελίξεις, πολλές φορές τις οδηγεί ο ίδιος. Γνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησής του, καλείται να προσφέρει έξυπνες λύσεις που θα βοηθήσουν την επιχείρηση να ξεχωρίσει.

Διευρυμένος και ηγετικός ο ρόλος του CIO
Καθώς η τεχνολογία και τα συστήματα Πληροφορικής απέκτησαν σημαντικό ρόλο στη λειτουργία της σύγχρονης επιχείρησης,  δημιουργήθηκε η ανάγκη αναβάθμισης του ρόλου του CIO. Ο ρόλος του ως Τεχνικός άρχισε να χάνεται και να μεταμορφώνεται σε πολύτιμο στέλεχος που συμμετέχει ενεργά στις αποφάσεις της επιχείρησης. Στις περισσότερες επιχειρήσεις, ο CIO είναι κάτω από τον CEO και λειτουργεί ως σημαντικός παράγοντας στην χάραξη στρατηγικών στόχων.

Το μέλλον θέλει τον CIO να διαδραματίζει έναν ισχυρό ηγετικό ρόλο που δεν θα αφορά μόνο τις τεχνολογικές δυνατότητες και αρχιτεκτονικές. Θα συμμετέχει ενεργά στην εξερεύνηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών, θα λειτουργεί ως σύμβουλος στην υλοποίηση έργων που θα βασίζονται σε ΙΤ υποδομές, θα καθορίζει προτεραιότητες, θα συμβάλλει στη μεταμόρφωση οργανωτικών δομών, θα είναι βασικός παράγοντας στην υλοποίηση καινοτόμων λύσεων που θα οδηγούν στην εξέλιξη της επιχείρησης και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ο σύγχρονος CIO, εκτός από γνώσεις Πληροφορικής, έχει πλέον τυπικά προσόντα ενός Sales Manager, Finance Manager, Logistics Manager, κ.λπ. Είναι σε θέση να αναλύει και να γνωρίζει καλά τις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις των τμημάτων της επιχείρησης. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις θέλουν  τον CIO στο ρόλο του Project Manager, σε συνεργασία με  τον προϊστάμενο κάθε τμήματος, να εφαρμόζει νέες πρακτικές, να σχεδιάζει workflows, να αξιοποιεί την τεχνολογία, να παρέχει τεχνογνωσία, να προτείνει κάθετες λύσεις που -όχι μόνο βελτιώνουν τις εσωτερικές διαδικασίες- αλλά δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να πάει μπροστά η επιχείρηση.

Στρατηγικές Πληροφορικής στην Αθανασίου Ε.Α.Ε.
Η Αθανασίου Ε.Α.Ε., από το 1981 έως σήμερα έχει δημιουργήσει σημαντικές συνεργασίες, εξασφαλίζοντας την αποκλειστική αντιπροσώπευση μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών. Παρέχει υπηρεσίες εισαγωγής, αποθήκευσης, προώθησης και διανομής προϊόντων ταχείας κατανάλωσης σε εθνικό επίπεδο. Οι επενδύσεις σε λύσεις που βασίζονται στην Πληροφορική είναι απαραίτητες για να μπορεί η επιχείρηση να ανταπεξέλθει στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις του κλάδου. Στις αρχές του 2010 επενδύσαμε σε ένα σύγχρονο σύστημα διαχείρισης αποθηκών που θα μας δώσει τη δυνατότητα να μεγαλώσουμε το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών και να γίνουμε ακόμη πιο ανταγωνιστικοί.

Παράλληλα, έχουμε ξεκινήσει την υλοποίηση ενός Virtualization Project που θα διασφαλίσει τα πολύτιμα δεδομένα της εταιρείας, ενώ ταυτόχρονα θα συμβάλει στην καλύτερη αξιοποίηση της υποδομής μας και στην προστασία του περιβάλλοντος.  Στα μελλοντικά μας σχέδια, είναι επενδύσεις σε σύγχρονες εφαρμογές που θα μας φέρουν ακόμα πιο κοντά στους συνεργάτες μας, θα μας δώσουν τη δυνατότητα να αναλύουμε ακόμα καλύτερα τις ανάγκες της αγοράς και να προσφέρουμε καινοτόμες υπηρεσίες.

Η «κρίση» ως ευκαιρία για διάκριση του CIO
Αυτό που κυρίως προβληματίζει τον Διευθυντή Πληροφορικής σήμερα, είναι η μείωση του budget. Πολλές εταιρείες επιλέγουν αυτή την λύση προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που έχει φέρει η οικονομική κρίση. Ο CIO αντιλαμβάνεται την κρίση σαν μια ευκαιρία για σημαντικές επενδύσεις με χαμηλότερο κόστος που θα βοηθήσουν την επιχείρηση να ξεπεράσει τα οικονομικά προβλήματα και να ξεχωρίσει. Αυτή η άποψη, έρχεται πολλές φορές σε σύγκρουση με την άποψη του CEO και του CFO.

Ομως, οι ιδιαιτερότητες του κλάδου μας, δεν επιτρέπουν στασιμότητα. Η συνεργασία με επιχειρήσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις σε IT. Την ανάγκη συνεχούς βελτίωσης την επιβάλλουν οι ίδιοι οι συνεργάτες μας. Για να συνεχίσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, να προσφέρουμε καινοτόμες υπηρεσίες, να προσελκύουμε νέους συνεργάτες, πρέπει να είμαστε διαρκώς ένα βήμα μπροστά.

Ο CIO είναι ο άνθρωπος που μπορεί να πρωταγωνιστήσει σ’ αυτές τις εξελίξεις. Ο ρόλος του άλλαξε και απέκτησε μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Οι προκλήσεις είναι καθημερινές και μας περιμένουν να τις αντιμετωπίσουμε με καλό σχεδιασμό, πάθος και όραμα!