Η αλλαγή που συντελείται στη διαχείριση του IT, στο ρόλο του CIO ειδικότερα, αντικατοπτρίζεται στα αποτελέσματα της μελέτης CIO Survey 2013 της Harvey Nash. Οπως καταδεικνύει η μελέτη, οι περισσότεροι CIOs αναγνωρίζουν σήμερα την αυξανόμενη σημασία της συνεργασίας και των soft skills στο ρόλο τους.

Oι CIOs σήμερα αισθάνονται τη μεγάλη ανάγκη που υπάρχει για να χτίσουν συνασπισμούς, σημεία επιρροής και γέφυρες επικοινωνίας και συνεργατικότητας στην εταιρεία, ώστε να πετύχουν το τεχνολογικό τους όραμα. Η ανάπτυξη επιχειρηματικών σχέσεων σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης έχει αρχίσει να γίνεται πιο σημαντική, καθώς θολώνουν όλο και περισσότερο τα όρια ανάμεσα στις λειτουργικές και στρατηγικές ευθύνες. Αν και το IT με το Μάρκετινγκ δεν είχαν συνεργαστεί στενά τα πρώτα χρόνια του Internet, στην εποχή του mobile, των κοινωνικών δικτύων και των Big Data, η συνεργασία γίνεται περισσότερο από ποτέ επιτακτική.

Η σημασία της καινοτομίας
Σχεδόν τα τρία τέταρτα των συμμετεχόντων CIOs στην έρευνα αναγνώρισε τη μεγάλη σημασία της καινοτομίας και την ανάγκη εκμετάλλευσης όλων των ευκαιριών σε σχέση με αυτήν. Καθώς η ταχύτητα των τεχνολογικών αλλαγών αυξάνει, το ίδιο κάνει και το εύρος των πιθανών επενδύσεων σε καινοτομία. Το πρόβλημα που καταγράφεται, ωστόσο, είναι το πώς θα γίνει σωστή εκμετάλλευση της καινοτομίας.

Καθώς μόλις το 3% των CIOs πιστεύει ότι έχει αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό της καινοτομίας, υπάρχει μια ξεκάθαρη θέση για το ότι πρέπει να ενταθούν οι ενέργειες για να αντιμετωπιστεί το χάσμα της καινοτομίας. Καθορίζοντας σαφείς στόχους για τα project καινοτομίας και παρακολουθώντας τα ψύχραιμα με τεχνικές ανάλυσης δεδομένων, μπορεί να αυξηθεί η πιθανότητα επιτυχίας τους ή, τουλάχιστον, να περιοριστεί το κόστος μιας αποτυχίας τους.

Οι CIOs σπαταλούν χρόνο για την προώθηση της καινοτομίας, ώστε αυτή να συσχετίζεται με τους ευρύτερους οργανωτικούς στόχους. Επενδύουν, δε, σε εκείνες τις τεχνολογίες που είναι πιο αποτελεσματικές στην προώθηση των αλλαγών και στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την εταιρεία. Ετσι, επενδύουν σε καινοτομίες που σχετίζονται με το cloud, τη συνεργατικότητα και το mobility.

Σχεδόν τα δύο τρίτα των CIOs αξιολογούν την καινοτομία στο mobility ως ένα υψηλά θετικό παράγοντα αλλαγών, ενώ περισσότεροι από τους μισούς έχουν ήδη κεφαλαιοποιήσει τα οφέλη από τις τεχνολογίες cloud και τη συνεργατικότητα, πετυχαίνοντας επιστροφή της επένδυσης και την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για το μέλλον. Η εκρηκτική ανάπτυξη των τεχνολογικών ευκαιριών έφερε μια αντίστοιχη ανάπτυξη στα δεδομένα, με την πρόκληση για τους CIOs να είναι το πώς θα διαχειριστούν, θα χρησιμοποιήσουν και θα προστατέψουν βέλτιστα αυτά τα δεδομένα.

Από την άλλη, η απαίτηση της καινοτομίας μπορεί να έχει παράπλευρες επιδράσεις. Για παράδειγμα, ενώ το “Bring Your Own Device” μπορεί να μειώσει το κόστος, να ενθαρρύνει την ευέλικτη εργασία και να προωθήσει τη συνεργατικότητα, αυξάνει τα ρίσκα όσον αφορά την προστασία των δεδομένων – ένα θέμα, το οποίο πρέπει να διαχειριστεί ο CIO. Αυτό εξηγεί γιατί τα δύο τρίτα των CIOs δεν ενθαρρύνουν την ανάπτυξη του BYOD. Συμπέρασμα: η προώθηση της τεχνολογίας δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος των ασφαλών και αξιόπιστων συστημάτων ΙΤ και της ακεραιότητας των δεδομένων.

IT budget
Τους τελευταίους δώδεκα μήνες, σχεδόν τρεις στους δέκα CIOs λειτουργούσαν με «παγωμένο» το budget για το IT, ενώ άλλοι τρεις στους δέκα είδαν το budget για το τμήμα τους να μειώνεται. Ωστόσο, το 43% των συμμετεχόντων στην έρευνα, είδαν να αυξάνεται το διαθέσιμο budget – τo πιο σημαντικό, ωστόσο, γι’ αυτούς είναι ότι τα budgets για το IT αυξάνεται με ταχύτερους ρυθμούς από ότι περίμεναν οι ίδιοι.

Σε γενικές γραμμές η κατάσταση όσον αφορά τα IT budgets δεν είναι κακή, με τους CIOs να συνεχίζουν να είναι επιφυλακτικοί σε αυτόν τον τομέα. Πάντως η ανάπτυξη του IT budget φαίνεται να επιστρέφει στα επίπεδα πριν το ξέσπασμα της κρίσης: το 43% των CIOs λειτουργεί το 2013 με μεγαλύτερα budgets, σε σχέση με το 42% το 2007.

H επιστροφή της ανάπτυξης του budget για το IT σε επίπεδα πριν την κρίση αποτελεί, σίγουρα, μια θετική τάση, μετά από χρόνια περιορισμού και περικοπών. Ωστόσο, είναι λογικό οι CΙΟs να έχουν τις επιφυλάξεις τους όσον αφορά τα budgets για το IT στο μέλλον – πρέπει να εκμεταλλευτούν τις ικανότητες διαχείρισης σχέσεων και να τις χρησιμοποιήσουν για να διαπραγματευτούν τα budgets για το τμήμα τους.

Κατά τη διάρκεια της κρίσης, ο CEO και ο CFO έπαιζαν σημαντικό ρόλο σε όλες τις αποφάσεις που σχετίζονταν με το budget. Τον τελευταίο καιρό – με την ανάπτυξη του mobile, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των ψηφιακών μέσων – η συνεργασία μεταξύ του τμήματος Μάρκετινγκ και της Διεύθυνσης Πληροφορικής αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία, όσον αφορά το budget που θα πάει στο ΙΤ.

Προκλήσεις
Υπάρχει μια πληθώρα από προκλήσεις που οι CIOs πρέπει να υπερκεράσουν, ώστε να εκπληρώσουν το τεχνολογικό τους όραμα. Η πιο μεγάλη πρόκληση εξακολουθεί να παραμένει η διαθεσιμότητα των budgets. Πρόκληση είναι και το γεγονός ότι οι CIOs πρέπει να φροντίσουν για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό του τμήματός τους, μέσα σε ένα απρόβλεπτο και ταχύτατα μεταβαλλόμενο κόσμο.

Μια ακόμα πρόκληση που απασχολεί τους CIOs είναι η προσπάθεια υλοποίησης του τεχνολογικού τους οράματος, χωρίς να έχουν επαρκή υποστήριξη από τους συνεργάτες ή τους ανωτέρους τους. Παραπάνω από τους μισούς CIOs (57%) πιστεύουν ότι δεν τους υποστηρίζει η διοίκηση όσο θα έπρεπε, ενώ σχεδόν οι μισοί (49%) αγωνίζονται να κερδίσουν την υποστήριξη από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη της εταιρείας τους.

Καθώς μπαίνουμε σε μια περισσότερο ανταγωνιστική εποχή, τόσο για τη Διεύθυνση Πληροφορικής όσο και για τα υπόλοιπα τμήματα, αλλά και για τους πελάτες, τους προμηθευτές και άλλους εξωτερικούς και εσωτερικούς ενδιαφερόμενους, οι ικανότητες δημιουργίας σχέσεων και επιρροής του CIO γίνονται όλο και πιο σημαντικές για την προώθηση του τεχνολογικού οράματος του οργανισμού του.

ΙΤ και business: μια σημαντική σχέση
Με τις λύσεις του ΙΤ να παίζουν κεντρικό ρόλο όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων την περίοδο της κρίσης και την τεχνολογική καινοτομία να θεωρείται παράγοντας ώθησης των πωλήσεων και της επιχειρηματικής ανάπτυξης στη μετά την κρίση εποχή, οι σχέσεις μεταξύ του ΙΤ και των υπολοίπων τμημάτων της επιχείρησης, ποτέ δεν ήταν τόσο σημαντικές όσο τώρα.

Γι΄αυτό το λόγο οι CIOs θεωρούν πολύ σημαντικές τις σχέσεις τους με το επιχειρησιακό τμήμα, ενώ ισχυρές παραμένουν οι σχέσεις του ΙΤ με το οικονομικό τμήμα. Η στενή συνεργασία που υπήρχε ανάμεσα στα δύο τμήματα την περίοδο της κρίσης για την περικοπή των εξόδων και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας εξηγεί εν μέρει αυτές τις σχέσεις.

Η πιο αδύνατη σχέση που έχει το IT με το business αφορά το τμήμα μάρκετινγκ. Αν και οι αδύναμες σχέσεις μεταξύ του ΙΤ και του μάρκετινγκ δεν ήταν τόσο σημαντικές στο παρελθόν, οι αναπτυσσόμενες περιοχές του mobile, των κοινωνικών δικτύων και των Big Data – περιοχές στις οποίες απαιτείται συνεργασία μεταξύ του CIO και του CMO – κάνουν αυτό το κενό στη συνεργασία ανάμεσα στα δύο τμήματα ιδιαίτερα σημαντικό.

Ενας στους πέντε CIOs (22%) πιστεύει ότι έχει χάσει τον έλεγχο σε τεχνολογικά περιουσιακά στοιχεία και εφαρμογές τα τελευταία έξι χρόνια. Ωστόσο, ακριβώς οι μισοί (50%) των CIOs πιστεύουν ότι η επιρροή τους έχει αυξηθεί το ίδιο χρονικό διάστημα, με το 28% να μην παρατηρεί καμία αλλαγή σε αυτό. Πάντως, η πλειοψηφία των CIOs πιστεύει ότι η «επιρροή» και ο «έλεγχος» στο ΙΤ αποτελούν αρκετά διαφορετικά πράγματα στην εποχή της συνεργατικότητας.

Οπως προκύπτει από τη μελέτη, ήδη το 42% των ψηφιακών projects στις εταιρείες τρέχουν σε συνεργασία της Διεύθυνσης Πληροφορικής, με τα τμήματα μάρκετινγκ και πωλήσεων. Από αυτό μπορεί να βγάλει κανείς δύο χρήσιμα συμπεράσματα. Για να ξεχωρίζουν ως συνεργάτες στα νέα projects, οι Διευθυντές Πληροφορικής δεν επαρκεί να συνεισφέρουν με τις ειδικές τεχνολογικές τους γνώσεις.

Μια βαθύτερη κατανόηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας είναι απαραίτητη. Ενα ακόμα ενδιαφέρον συμπέρασμα αφορά τη σύνθετη σχέση μεταξύ του CIO και του CMO (Chief Marketing Officer). Αν και οι ερωτηθέντες απάντησαν ότι οι ασθενέστερες σχέσεις του ΙΤ μέσα στην εταιρεία είναι αυτές με το τμήμα του μάρκετινγκ, τα δύο ξεχωριστά τμήματα έχουν πολλά περισσότερα κοινά σημεία.

Και τα δύο θέλουν περισσότερες δυνατότητες για να διαχειριστούν τα Big Data, αλλά και νέα εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να πάρουν πιο στρατηγικές αποφάσεις. Η ομάδα του CMO μπορεί να αποτελέσει το ερέθισμα για την ανάπτυξη του ΙΤ. Οι άνθρωποι του μάρκετινγκ συχνά είναι οι πρώτοι που δοκιμάζουν το τελευταίο λαμπερό αντικείμενο που τους έδωσε το ΙΤ, είτε είναι μια νέα συσκευή, είτε ένα πρόγραμμα.

Εν κατακλείδι, όπως κατέδειξε η έρευνα της Harvey Nash, η τεχνολογία και αυτοί που την αναπτύσσουν και τη διαχειρίζονται είναι ιδιαίτερα σημαντικοί παράγοντες για την επιβίωση των σύγχρονων οργανισμών. Οι αναδυόμενες και επαναστατικές τεχνολογίες μπορούν να κάνουν τη διαφορά μεταξύ της επιτυχίας και της αποτυχίας στη σημερινή διαδικτυωμένη, “always-on”, παγκόσμια οικονομία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ο CIO να επωμίζεται σημαντικές ευθύνες στους ώμους του, αλλά και να αποτελεί τον κύριο πόλο προώθησης του τεχνολογικού οράματος στην εταιρεία του.