Ο ρόλος του Διευθυντή Πληροφορικής στις μέρες μας, είναι συνυφασμένος με πολλές -και κάποιες φορές- ιδιαιτέρως πολύπλοκες προκλήσεις και απαιτήσεις.

Ολο και περισσότερο, και ιδιαιτέρως τα τελευταία 1-2 χρόνια, βλέπουμε στις επιχειρήσεις μια τάση πίεσης από το Management προς τον Διευθυντή Πληροφορικής της εκάστοτε εταιρείας προς την επίτευξη των ακόλουθων στόχων:
1. Μείωση του IT budget
2. Βέλτιστη διαχείριση πόρων, ή και μείωση ανθρωπίνων πόρων
3. Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Ο Διευθυντής Πληροφορικής λοιπόν, καλείται να διαχειριστεί ταυτοχρόνως στόχους οι οποίοι πολλές φορές αλληλοσυγκρούονται.

Εναπόκειται λοιπόν στη δική του θέληση να αποφασίσει και να προτείνει τον κατάλληλο συνδυασμό εφαρμογής ενός βασικού πλάνου που θα περιέχει τις κατάλληλες ενέργειες, ώστε να πετύχει τους παραπάνω στόχους του Management.

Απεγκλωβισμός από το ΙΤ
Είναι γενικά παραδεκτό ότι ο ρόλος του Διευθυντή Πληροφορικής στις μέρες μας έχει αλλάξει ριζικά. Ενας «δυσκίνητος» και μονοδιάστατος Διευθυντής Πληροφορικής, που σαν μοναδικό σκοπό έχει την απρόσκοπτη λειτουργία των καθημερινών IT διαδικασιών της επιχείρησης μέσα από τον απλό έλεγχο των υφισταμένων του, χωρίς ιδιαίτερη προσήλωση στους τομείς της Επιχειρησιακής Στρατηγικής και στην εισαγωγή και ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών, δεν έχει πλέον θέση στη σημερινή πραγματικότητα μιας σύγχρονης υγιούς επιχείρησης.

Πλέον, τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Ολο και περισσότερο, οι Διευθυντές Πληροφορικής βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επιχείρησης σε σχέση με την αναζήτηση και την πρόταση καινοτόμων ιδεών από τον χώρο της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, οι οποίες θα προσδώσουν το συγκριτικό πλεονέκτημα που κάθε CEO επιθυμεί.

Προς αυτήν την κατεύθυνση είναι απαραίτητη η ουσιαστική συνεργασία του CIO με τα βασικά τμήματα της επιχείρησης που παίρνουν μέρος στη διαδικασία προτάσεων αλλά και λήψης αποφάσεων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί εύκολα, ακολουθώντας το δοκιμασμένο τρίπτυχο:
1. Ανάλυση/παρουσίαση
2. Προσομοίωση/φιλικότητα προς τον χρήστη
3. Εφαρμογή / added value για την επιχείρηση.

Επενδυτικές ευκαιρίες υπό δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες
Είναι αλήθεια ότι οι παρούσες οικονομικές συνθήκες, δεν σου αφήνουν πολλά περιθώρια για άμεσες επενδύσεις, λόγω των μειώσεων του IT Budget στο πλαίσιο της μείωσης και του συνολικού budget μιας επιχείρησης. Αυτό, όμως, σου δίνει την ευχέρεια χρόνου να αναλύσεις και να  προγραμματίσεις καλύτερα τις δυνατότητες που σου προσφέρονται από τις νέες τεχνολογίες για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Το χρονικό διάστημα που οι καλύτερα προετοιμασμένοι, οργανωμένοι και καταρτισμένοι θα υπερισχύσουν.

Οι τομείς που προσφέρονται για επενδύσεις είναι:

  • Οι νέες τεχνολογίες στα συστήματα επικοινωνιών και τηλεπικοινωνιών και η ενοποίηση αυτών (Unified Communications)
  • Βελτιστοποίηση και virtualization των Data Centres
  • Ισχυρή παρουσία στο διαδίκτυο με εξελιγμένα portals
  • Document and printing management
  • Information Security
  • Cloud Computing
  • Εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος IT Infrastructure.

Καθένας μας μπορεί να καταλάβει ότι οι οικονομικές, κυρίως, συνθήκες αυτό το διάστημα δεν είναι και οι καλύτερες δυνατές για έναν Διευθυντή Πληροφορικής. Τα budget έχουν καθοδική πορεία, οι ανθρώπινοι πόροι μειώνονται και, γενικότερα, δεν υπάρχει ιδιαίτερη διάθεση για επενδύσεις.

Παρ’ όλα αυτά, κάθε Διευθυντής Πληροφορικής έχει κατανοήσει την αναγκαιότητα της θέσης του μέσα στην εταιρεία και επί της ουσίας δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα.

Επιπρόσθετα, είναι σε καθημερινή επαφή με την αγορά και γνωρίζει λεπτομέρειες για το πώς κινείται αυτή στον τομέα του, καθώς και στον κλάδο της εταιρείας στην οποία εργάζεται.

Ανησυχίες πάντα υπήρχαν και θα υπάρχουν, όχι μόνο στον τομέα μας, αλλά γενικότερα στον εργασιακό χώρο, γιατί οι αλλαγές που δρομολογούνται σε σχέση με θέματα όπως π.χ. η «ελαστικότητα εργασίας», σίγουρα θα επηρεάσουν όλους τους εργαζόμενους, και όχι μόνο τα στελέχη της Πληροφορικής.

Σε σχέση τώρα με τον κλάδο που ανήκει η εταιρεία μου (εισαγωγής, εμπορίας και διανομής προϊόντων), θα έλεγα ότι η βασικότερη αλλά και σταθερή πρόκληση είναι η διατήρηση ή, ακόμα καλύτερα, αύξηση του μεριδίου αγοράς της εταιρείας, με παράλληλη μείωση των λειτουργικών εξόδων.

Με όλα τα δεδομένα τα οποία ανέφερα παραπάνω, θα έβγαζα το συμπέρασμα ότι: ένας έμπειρος Διευθυντής Πληροφορικής, παίζει ακόμα βασικότατο ρόλο μέσα σε οποιαδήποτε σύγχρονη μεσαία ή μεγαλύτερη εταιρεία, ως προς την επίτευξη των στόχων της και παραμένει ένα από τα βασικότερα συστατικά της ύπαρξής της.