Η συμβολή της Πληροφορικής είναι καθοριστική στη διαμόρφωση των σύγχρονων συνθηκών ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, καθώς συμβάλει στην απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία μιας σύγχρονης επιχείρησης.

Στη Γρ. Σαράντης ΑΒΕΕ,  το τμήμα Πληροφορικής υποστηρίζει με συνέπεια, γνώση και ταχύτητα τις επιχειρησιακές διαδικασίες και σχεδιάζει τις στρατηγικές του επιλογές με βάση τη γενικότερη(ες) στρατηγική/κατευθύνσεις της εταιρείας και του ομίλου.

Το τμήμα Πληροφορικής έχει πέντε κύριους τομείς/άξονες δραστηριότητας:
• υποστήριξη του συστήματος ERP και  των περιφερειακών συστημάτων (SFA,CRM,BI) της εταιρείας
• διαχείριση, συντήρηση και βελτίωση λειτουργίας  των πληροφοριακών υποδομών για μέγιστη απόδοση, ασφάλεια και αξιοπιστία 24 Χ 7 Χ 365
• εκπαίδευση των εργαζομένων της εταιρείας για βελτίωση των δεξιοτήτων τους στην χρήση της τεχνολογίας
• διερεύνηση, αξιολόγηση και επιλογή προμηθευτών για software, hardware και σχετικές υπηρεσίες
• αναζήτηση και ενημέρωση όσον αφορά σε νέες ιδέες και λύσεις που εμφανίζονται στην αγορά και συνεισφέρουν στη βελτίωση των επιχειρησιακών λειτουργιών, την απλοποίηση διαδικασιών και την παραγωγικότητα.

Συντονιστείτε στη «συχνότητα» της εταιρικής στρατηγικής
Ο Διευθυντής Πληροφορικής πρέπει να «συντονίζεται» με τη στρατηγική της εταιρείας έτσι ώστε να μπορεί να προσφέρει τα μέγιστα στην υλοποίηση της στρατηγικής αυτής.

Γι’  αυτόν το λόγο πρέπει να συμμετέχει στα ανώτερα διοικητικά όργανα της εταιρείας και να γνωρίζει:
• τους εταιρικούς στόχους όσον αφορά την παρουσία των προϊόντων στην αγορά (πωλήσεις)
• το μέγεθος, τη λειτουργική και χωροταξική οργάνωση της αγοράς
• τα οικονομικά στοιχεία των εταιρικών στόχων (P&L)
• το γενικό πλαίσιο (τουλάχιστον) των διαδικασιών που πραγματοποιούνται σε καθένα από τα τμήματα της επιχείρησης.

Μόνον με την εκτενή γνώση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στο οποίο η εταιρεία τοποθετείται μπορεί να προσφέρει ιδέες και να υλοποιήσει λύσεις που θα προσθέσουν αξία στην εταιρεία και θα βελτιώσουν τις επιχειρησιακές διαδικασίες.

Ο CIO ως πολυτάλαντος μαέστρος
Ο σύγχρονος Διευθυντής Πληροφορικής πρέπει να αποδεικνύει επαρκώς τη συμβολή της Δ/νσης Πληροφορικής στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων μιας επιχείρησης (Business Value of IT).  Πρέπει να αναζητά συνεχώς εργαλεία και υπηρεσίες με τα οποία θα βελτιώνει/επιταχύνει/υλοποιεί αποτελεσματικότερα τις επιχειρησιακές πρακτικές. Εδώ βρίσκεται και μια από τις μεγαλύτερες αλλαγές στο ρόλο του σε σχέση με το παλαιότερο προφίλ της θέσης, όπου η πλειοψηφία των IT λύσεων μέσα σε μία επιχείρηση ήταν αναπτυγμένες in-house. Ο Διευθυντής Πληροφορικής βρίσκει, αξιολογεί και προτείνει λύσεις. Με αυτόν τον τρόπο, ο ρόλος του διευρύνεται και του ζητείται να αναλάβει πρωτοβουλίες και αρμοδιότητες και σε άλλους τομείς, όπως «managing business process changes».

Σε ένα χώρο ο οποίος είναι πια ευρύτατος και όπου συνδυάζονται  πολλές τεχνολογίες και πλατφόρμες, ο Διευθυντής Πληροφορικής καλείται να παίξει το ρόλο ενός πολυτάλαντου και με βαθιά γνώση συντονιστή. Οπως ένας καλός μαέστρος μουσικής ορχήστρας που  πρέπει να αποφασίσει ότι δεν θα είναι πια άμεσο μέλος της ομάδας που παράγει το κύριο έργο, αλλά ό συντονιστής της, χωρίς φυσικά να ξεχάσει πόσο καλός πιανίστας είναι.

Γι αυτό πρέπει να μπορεί να επιλέγει στελέχη/εξωτερικούς συνεργάτες με αξιόλογη γνώση στο αντικείμενό τους και να τους ελέγχει/συντονίζει με τον κατάλληλο τρόπο. Ουσιαστικά να οριοθετεί στον καθένα το πλαίσιο λειτουργίας του, πάντα σε συμφωνία με τη στρατηγική της εταιρείας.

Τέλος, όσον αφορά την υλοποίηση της στρατηγικής και την καινοτομία, το τμήμα Πληροφορικής καλείται να ανταπεξέλθει στη δημιουργία λειτουργικού υποβάθρου και υποδομών, που μπορούν να υποστηρίξουν τις νέες ιδέες που γεννιούνται από τα στελέχη της εταιρείας, σχετικά είτε με το εξωτερικό της περιβάλλον είτε με τις εσωτερικές της επιχειρησιακές πρακτικές.

Για αυτόν το λόγο, ο Διευθυντής Πληροφορικής πρέπει να μπορεί να φιλτράρει τις ιδέες αυτές και να είναι «ανοικτός» σε νεωτερισμούς, έστω και αν αρχικά αυτοί φαίνονται δύσκολοι ακόμα και αδύνατοι ως προς την υλοποίησή τους.

Οι λύσεις που μπορεί να δώσει, πιθανότατα θα ανοίξουν νέες ευκαιρίες στην εταιρεία, ιδιαίτερα σε ένα πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον όπου και οι μικρές βελτιώσεις δημιουργούν μεγάλες διαφορές στην παρουσία και λειτουργία μιας επιχείρησης.