Στον σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο, που μοιάζει ολοένα και περισσότερο με εμπόλεμη ζώνη, ο Διευθυντής Πληροφορικής έχει τη σφαιρική εικόνα του πεδίου της μάχης, αφού βρίσκεται στο σημείο σύγκλισης των βασικών «δομικών υλικών» της επιχείρησης: της τεχνολογίας, των διαδικασιών και της οργάνωσης.

Ο ρόλος του Διευθυντή Πληροφορικής μεταβάλλεται σε άμεση συνάρτηση με το επιχειρηματικό περιβάλλον. Οι σημερινές συνθήκες αναγκάζουν τις εταιρείες να στρέφονται στην τεχνολογία και στην επιχειρηματική καινοτομία για να αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα. Ο CIO αναλαμβάνει πολύ πιο ενεργό ρόλο από ότι σε οποιαδήποτε συγκυρία στο παρελθόν. Γινόμαστε μάρτυρες της εμφάνισης μιας νέας γενιάς Διευθυντών Πληροφορικής, ανθρώπων που αναγνωρίζουν τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της θέσης τους και αναλαμβάνουν με συνέπεια το ρόλο του φορέα αλλαγής, δίνοντας λύσεις σε μείζονα επιχειρηματικά προβλήματα με την καινοτόμο χρήση της τεχνολογίας.

Ο CIO ως παράγοντας αλλαγής
Οι Διευθυντές Πληροφορικής διαθέτουν εποπτική γνώση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος και πρέπει να αποδεικνύουν στον επιχειρηματικό κόσμο την αξία τους σαν παράγοντες οργανωτικής αναμόρφωσης, ακόμα και εν μέσω μιας παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης. Ενδειξη αυτού είναι πως ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός τους έχει υπόβαθρο σχετιζόμενο με τις επιχειρήσεις -και όχι μόνο με την τεχνολογία.

Ανεξάρτητα πάντως με το υπόβαθρό τους (επιχειρηματικό ή τεχνολογικό), η συντριπτική πλειοψηφία των Διευθυντών Πληροφορικής συμφωνούν πως η πιο σημαντική και απαιτητική πτυχή του ρόλου τους είναι αυτή του παράγοντα αλλαγής.

Σχηματίζοντας σχέσεις συνεργασίας με τους επιχειρηματικούς τους εταίρους, βασίζονται στην ικανότητά τους να λαμβάνουν δύσκολες αποφάσεις και να επεκτείνουν τη διορατικότητά τους στην επιχείρηση. Κάτω από αυτό το πρίσμα, η συνεργασία, η οργανωτικότητα και η ηγετική ικανότητα είναι ίσως ο πιο κρίσιμοι παράγοντες  επιτυχίας για τη λειτουργία του Διευθυντή Πληροφορικής ως φορέα αλλαγής.

Ισότιμος υποψήφιος για τις ανώτατες διοικητικές θέσεις
Συμπληρωματικά με τη λειτουργία του σαν αποτελεσματικού καταλύτη για την αλλαγή, ο Διευθυντής Πληροφορικής καλείται να παίξει και τον κεντρικό ρόλο στην ομαλή ενοποίηση των βασικών συστατικών της επιχειρηματικής μεταμόρφωσης: της τεχνολογικής υποδομής, των επιχειρηματικών διεργασιών και των ανθρώπινων πόρων.

Ετσι, ενώ ο Διευθυντής Πληροφορικής συνεισέφερε παραδοσιακά μόνο στην τεχνολογική προσέγγιση των επιχειρηματικών πρακτικών, αφήνοντας τις «πολιτικές» αποφάσεις που αφορούσαν τις διαδικασίες και την οργάνωση στη διοίκηση, λαμβάνει πλέον ενεργά μέρος στη διαμόρφωση αυτών των πολιτικών, συνεισφέροντας τόσο με την τεχνολογική όσο και με την επιχειρηματική γνώση του.

Πλέον, η θέση του Διευθυντή Πληροφορικής δεν αποτελεί τον τελικό σταθμό στην εξέλιξή του, καθώς ολοένα αυξανόμενος αριθμός επιχειρήσεων τον θεωρεί ισότιμο υποψήφιο για τις ανώτατες διοικητικές θέσεις.

just-in-time technology
Υπάρχουν αρκετά παραδείγματα επιχειρήσεων που υιοθετούν και αξιοποιούν το νέο ρόλο του Διευθυντή Πληροφορικής, αναμορφώνοντας την οργανωτική τους διάρθρωση και διευρύνοντας τις αρμοδιότητες του αντίστοιχου τμήματος. Το κέντρο λήψης αποφάσεων για λειτουργίες που ωφελούνται τα μέγιστα από καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, όπως είναι η εφοδιαστική αλυσίδα, μετακινείται σε πολλές περιπτώσεις στην αρμοδιότητα του Διευθυντή Πληροφορικής.

Αυτές οι διευρυμένες αρμοδιότητες, μαζί με την πληθώρα των νέων τεχνολογιών και των εναλλακτικών λύσεων στον τομέα της Πληροφορικής, αποτελούν και το μεγάλο στοίχημα του επιτυχημένου Διευθυντή Πληροφορικής. Επιχειρηματικές πρακτικές όπως το cloud computing, το virtualization και το Software as a Service (SaaS), σε συνδυασμό με το leasing εξοπλισμού, μπορούν να μειώσουν δραστικά το κόστος της τεχνολογικής υποδομής της εταιρείας. Ταυτόχρονα, αποδεσμεύουν την εταιρεία από την ανάγκη λογικής συνέχειας στην επιλογή τεχνολογιών, καθώς δεν υφίσταται η έννοια του sunk cost.

Ετσι, ο Διευθυντής Πληροφορικής είναι ελεύθερος να επιλέγει τη βέλτιστη τεχνολογική λύση ανά περίπτωση, χωρίς να δεσμεύεται από προηγούμενες επενδύσεις.
Από την άλλη πλευρά, η βελτίωση της ποιότητας των outsourced υπηρεσιών έχει καταστήσει αυτή τη λύση πολύ δελεαστική, προσφέροντας στην εταιρεία την ευελιξία που απαιτείται σε τόσο ευμετάβλητες οικονομικές συνθήκες.

Ο Διευθυντής Πληροφορικής μπορεί να αξιοποιήσει την ακριβή ποσότητα και ποιότητα υπηρεσιών που χρειάζεται κάθε νέο project, χωρίς να απαιτείται πάγια δέσμευση πόρων. Η έννοια του rightsizing αποκτάει έτσι πραγματικό νόημα και η ιδέα του just-in-time Inventory, με όλα τα πλεονεκτήματά της, μετουσιώνεται σε just-in-time technology για τον τομέα της Πληροφορικής.