Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ericsson διόρισε τον Hans Vestberg President και CEO της Ericsson, από την 1η Ιανουαρίου 2010.

Ο Hans Vestberg είναι σήμερα CFO και Executive Vice President και διαδέχεται τον Carl-Henric Svanberg, ο οποίος δέχτηκε να αναλάβει τη θέση του Προέδρου της BP, της τέταρτης σε μέγεθος εταιρείας παγκοσμίως. Ο H. Vestberg είναι 44 ετών και κάτοχος πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο της Uppsala της Σουηδίας το 1991. Τον ίδιο χρόνο προσλήφθηκε από την Ericsson και διορίστηκε σε μικρό χρονικό διάστημα σε διάφορες διευθυντικές θέσεις στην Κίνα, τη Σουηδία, τη Χιλή, τη Βραζιλία και τις ΗΠΑ.