Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων του Εποπτικού Συμβουλίου της Siemens AG πρότεινε τον Jim Hagemann Snabe για το αξίωμα του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου.

Το Εποπτικό Συμβούλιο της Siemens ενέκρινε ομόφωνα τη πρόταση αυτή κατά τη συνεδρίασή του στο τέλος του Ιανουαρίου. Οι τακτικές εκλογές για την ανάδειξη του Εποπτικού Συμβουλίου της Siemens θα πραγματοποιηθούν στην Ετήσια Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας στις 31 Ιανουαρίου, 2018. Ο Snabe πρόκειται να εκλεγεί Πρόεδρος κατά τη συστατική συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου, αμέσως μετά.