Καθήκοντα group IT director στην Inform Λύκος αναλαμβάνει ο Roeland Vandekerkhove, διευθύνων σύμβουλος της Technovisie με έδρα το Βέλγιο, εταιρεία στην οποία πρόσφατα η Inform Λύκος απέκτησε το 30% του μετοχικού κεφαλαίου.

Οι κύριες αρμοδιότητές του είναι η βελτίωση της αποδοτικότητας των ΙΤ λειτουργιών και διαδικασιών, καθώς και ο συντονισμός και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για ολοκληρωμένα έργα πληροφορικής σε επίπεδο ομίλου.

Ο Roeland Vandekerkhove έχει σπουδάσει ηλεκτρονικός και ηλεκτρομηχανολόγος στο Βέλγιο και έχει εργαστεί ως σύμβουλος πληροφορικής. Από το 2002 κατέχει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου στην Technovisie.