Η Cisco ανακοίνωσε την πρόθεσή της να εξαγοράσει την εταιρεία cloud security CloudLock, η οποία ειδικεύεται στην τεχνολογία cloud access security broker (CASB) που παρέχει στις επιχειρήσεις analytics σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών και τα ευαίσθητα δεδομένα στο cloud, συμπεριλαμβανομένων των SaaS, IaaS και PaaS.

Η εξαγορά θα ενισχύσει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο ασφαλείας της Cisco, καθώς και την στρατηγική Security Everywhere της εταιρείας, η οποία έχει σχεδιαστεί για να παρέχει προστασία από το cloud στο δίκτυο και τον τελικό χρήστη. Η CloudLock βοηθά τους πελάτες της να επιταχύνουν την υιοθέτηση του cloud παρέχοντας ασφάλεια που έχει σχεδιαστεί εδικά για να ανταποκρίνεται στις ουσιαστικές ανάγκες μίας “cloud-first” επιχείρησης. Η τεχνολογία CASB βοηθά τους πελάτες να κατανοήσουν και να παρακολουθούν την συμπεριφορά του χρήστη και τα ευαίσθητα δεδομένα στις εφαρμογές στο cloud, παρέχοντας καλύτερη ορατότητα, συμμόρφωση και προστασία από απειλές ανεξάρτητα από το αν οι εφαρμογές αυτές είναι εγκεκριμένες από το τμήμα IT.