Σύμφωνα με έρευνα του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας, η διείσδυση της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα βρίσκεται στο 18,6% στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2010, παραμένοντας πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Ακόμα, παρατηρείται αύξηση της δυναμικής της ζήτησης συγκριτικά με το προηγούμενο εξάμηνο, παρά τη σχετική μείωση, εν μέσω οικονομικής κρίσης, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2010.

Η αύξηση της ζήτησης οφείλεται κυρίως στις συνδέσεις ΑΠΤΒ,  ενώ αισθητή πτώση σημείωσε η ζήτηση για τις συνδέσεις ΑΡΥΣ του ΟΤΕ. Ιδιαίτερα ανταγωνιστικές εμφανίζονται οι τιμές των συνδέσεων στην Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, σε αρκετά καλό επίπεδο και η κατανομή των γραμμών ανά ονομαστική ταχύτητα. Επιπρόσθετα, παρουσιάζεται αύξηση του αριθμού των συνδρομητών που κάνουν χρήση καρτών κινητού Internet (μέσω Η/Υ) παρά τη μείωση των συνολικών συνδρομητών.

Τέλος, εμφανίζει αύξηση μεγαλύτερη της αντίστοιχης μέσης Ευρωπαϊκής για την ευρυζωνική κάλυψη στην Ελλάδα (στο 91% η πληθυσμιακή κάλυψη σε εθνικό επίπεδο, στο 60% οι αγροτικές περιοχές).