Το δίκτυο των τερματικών της Cardlink επεξεργάστηκε για πρώτη φορά πάνω από 10.000.000 επιτυχημένες συναλλαγές μέσα σε ένα μήνα.

Το πλήθος αυτό είναι το υψηλότερο που έχει ποτέ πραγματοποιηθεί και αντιστοιχεί σε μηνιαίες συναλλαγές ύψους άνω των 700 εκατ. ευρώ, το οποίο επίσης αποτελεί νέο ρεκόρ για το δίκτυο της Cardlink. Ο Αντίγονος Παπαδόπουλος, Εμπορικός Διευθυντής της Cardlink, δήλωσε: «Σχεδόν το 25% από τις 10 εκατ. συναλλαγές του Ιουνίου 2016 πραγματοποιήθηκαν σε πάνω από 45.000 νέα τερματικά της Cardlink που εγκαταστάθηκαν μέσα στους 12 τελευταίους μήνες. Ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν από 3,3 εκατ. διαφορετικές κάρτες, σε σχέση με 1,6 εκατ. τον περσινό Ιούνιο, γεγονός που δείχνει την επίσης σημαντική αύξηση στην ενεργοποίηση και χρήση καρτών».