Η Intrasoft International ανέλαβε πρόσφατα πέντε νέες συμβάσεις στον χώρο των Τελωνείων, συνολικής αξίας 1,755 εκατ. ευρώ σε Λιθουανία, Σλοβενία, Λετονία, Ουγγαρία και Μάλτα. Στη Λιθουανία, η INTRASOFT International θα υλοποιήσει ένα νέο σύστημα διαμετακόμισης (NTKS) για τα Τελωνεία της χώρας και θα αναπτύξει ή τροποποιήσει τη διασύνδεση με τα υπο-συστήματα του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος.

Το έργο αυτό, το οποίο είναι το 11ο e-Customs Framework έργο στον χώρο των Τελωνείων που υλοποιεί η Intrasoft International παγκοσμίως, αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 3 χρόνια, με μία περίοδο εγγύησης 1 έτους και περιλαμβάνει την ανάλυση, την ανάπτυξη του συστήματος, τις διασυνδέσεις, καθώς και τις δοκιμές.

Στη Σλοβενία, τη Λετονία και την Ουγγαρία, η Intrasoft International ανέλαβε τη συνέχιση της συντήρησης των υπαρχόντων συστημάτων των αντίστοιχων Τελωνείων, τα οποία αναπτύχθηκαν από την Intrasoft International τα τελευταία χρόνια. Στη Μάλτα, η Intrasoft International έχει αναλάβει τη συντήρηση ενός ευρύτερου φάσματος των τελωνειακών συστημάτων, τα περισσότερα από τα οποία έχουν κατασκευαστεί εσωτερικά, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την παρουσία της στα Τελωνεία της Μάλτας.