Η OTS υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, συμβάσεις με την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ (ΚτΠ ΑΕ) για την εκτέλεση των έργων που εντάσσονται στην εφαρμογή του προγράμματος "Καλλικράτης" με τίτλο: «Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων back office των περιφερειών».

Τα έργα αφορούν τις περιφέρειες: “Δυτικής Μακεδονίας” (τμήμα 13, αξίας 123.000 ευρώ), “Νοτίου Αιγαίου” (τμήμα 12, αξίας 92.000 ευρώ), “Κρήτης” (τμήμα 11-114.000 ευρώ), “Θεσσαλίας” (τμήμα 6 –104.000 ευρώ) και “Κεντρικής Μακεδονίας” (τμήμα 3 – αξίας 123.000 ευρώ).