Η αλυσίδα καταστημάτων SanyoCom επεκτείνεται, προσθέτοντας πέντε νέα καταστήματα στο δυναμικό της πανελλαδικά τόσο μονοδίκτυα όσο και τριδίκτυα.

Ειδικότερα, στην αλυσίδα καταστημάτων προστέθηκαν τρία καταστήματα SanyoCom – 3δίκτυα, στη Σητείας, στη Σκύρο και στη Λέρο καθώς επίσης και δύο καταστήματα SanyoCom – Vodafone στο Ν. Φάληρο και στο Κουκάκι.