Σημαντικές συνεργασίες πέτυχε η NetU Hellas το τελευταίο τρίμηνο του 2012, όσον αφορά το λογισμικό επιχειρηματικής πληροφόρησης Infor Query & Analysis.

Συγκεκριμένα, πέντε νέες επιχειρήσεις επέλεξαν τις λύσεις της Infor για να υποστηρίξουν τις διευρυμένες τους ανάγκες για χρηματοοικονομική και επιχειρηματική πληροφόρηση.

Οι εταιρείες αυτές είναι οι ναυτιλιακές εταιρίες Arcadia του ομίλου Αγγελόπουλου, Dalex, Carras, Tritea Marine Management, καθώς και η πολυεθνική εταιρία Boston Scientific Hellas που ασχολείται με τη παραγωγή, διάθεση και εμπορία ιατρικών ειδών.

Η εμπιστοσύνη την οποία δείχνουν οι επιχειρήσεις στις λύσεις επιχειρηματικής πληροφόρησης της Infor επιβεβαιώνει την ανάγκη των εταιριών για αξιόπιστες, ευέλικτες και ανοιχτές λύσεις λογισμικού.