Οι ενώσεις εταιρειών 1) Ανκο - Agiltech, 2) Α.Τ.Ε.Σ.Ε. - Epsilon International, 3) Byte - Geo Analysis - Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 4) Profile - Talent - Geomatics και η εταιρεία 5) Onex Hellenic κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές σε διαγωνισμό για λογαριασμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αργολίδας.

Το έργο αφορά στην υλοποίηση Συστήματος Αυτόματης Ειδοποίησης, Προστασίας, Ανάδειξης και Διαχείρισης Περιβαλλοντικά Ευαίσθητων περιοχών της Νομαρχίας Αργολίδας. Ειδικότερα, αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ευαίσθητων περιοχών, με βασικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, προστατεύοντας και διαφυλάσσοντας το περιβάλλον και τον φυσικό πλούτο της περιοχής.

Με τη αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών, τη διαχείριση της απαιτούμενης γνώσης και της απρόσκοπτης πληροφόρησης προς τους πολίτες, το έργο συμβάλλει στη δημιουργία περιβαλλοντικής ευαισθησίας και υπευθυνότητας στους πολίτες, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο 1.099.679 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.