Οι εταιρείες 1) Byte, 2) Di-Micro, 3) e-Arion, 4) Prisma Ηλεκτρονικά και 5) Satways κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό για λογαριασμό της ΕΥΔΑΠ με τίτλο «Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός συστήματος κλειστού κυκλώματος περιμετρικής παρακολούθησης και ενός συστήματος αυτόματης ειδοποίησης πυρκαγιών».

 Οι στόχοι του συγκεκριμένου έργου είναι:
α) Η διαρκής επόπτευση του χώρου των εγκαταστάσεων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. μέσω κλειστού κυκλώματος με στόχο την άρτια προστασία τους,
β) Η έγκαιρη ανίχνευση για ύπαρξη εστιών πυρκαγιάς πλησίον των εγκαταστάσεων του οργανισμού και
γ) Η άμεση ενημέρωση των υπεύθυνων της εταιρείας αλλά και φορέων αρμόδιων για το συντονισμό και κατάσβεση πυρκαγιών. Η διαδικασία βρίσκεται στη φάση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 280.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.