Οι εταιρείες 1) Algosystems, 2) Byte, 3) Cosmos, 4) Pansystems και 5) PC Systems κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου που αφορά στην προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Υπενθυμίζεται πως αρχικά ο διαγωνισμός είχε διενεργηθεί στις 8 Ιανουαρίου 2009 αλλά ματαιώθηκε λόγω απόρριψης της μοναδικής κατατεθείσας προσφοράς της εταιρείας Byte. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 500.000 ευρώ.