Οι εταιρείες Byte, COSMOS BUSINESS SYSTEMS, GLOBO ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ, O.T.E. και SPACE κατέθεσαν χθες, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό του ινστιτούτου “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” για το έργο με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση - αναβάθμιση Κεντρικών Πληροφοριακών Υποδομών ΠΣΔ».

O προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 1.067.371 ευρώ.