Κατά τη διενέργεια του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής των Αλιευτικών Δραστηριοτήτων», της ΚτΠ Α.Ε., υποβλήθηκαν την Παρασκευή προσφορές από τις εταιρείες: 1. Intrasoft International, 2. Singularlogic, και τις ενώσεις εταιρειών: 3. Altec Integration – Quality & Reliability, 4. Cyberce – Cosmos Business Systems και 5. PricewaterhouseCoopers Business Solutions – I Know How Πληροφορική. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.502.881 ευρώ.