Οι ενώσεις εταιρειών: 1. Altec Integration – Cosmos Business Systems, 2. Intrasoft International – Printec, 3. OTE – Space Hellas, 4. PwC – iKnowHow και 5. Uni Systems – Quality & Reliability κατέθεσαν σήμερα στο διαγωνισμό της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. για το έργο: «Αναβάθμιση ψηφιακών υπηρεσιών Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)».

 Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 4.105.447,50 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Σημειώνεται ότι η αποσφράγιση των προσφορών μετατέθηκε σε χρόνο που θα καθορισθεί από την ΚτΠ Α.Ε.