Μία παγκόσμια πρωτιά έχει στο ενεργητικό της η ελληνική εταιρία Convert Group, συμβουλευτική εταιρία για το ηλεκτρονικό εμπόριο και το Digital Transformation.

Μετά από 12 μήνες έρευνας & ανάπτυξης, η Convert Group κατάφερε να μετρήσει μερίδια αγοράς για τα καταναλωτικά αγαθά που πωλούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο μέσα από το project eRetail Audit. Το eRetail Audit δίνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα στις εταιρείες καταναλωτικών αγαθών να γνωρίζουν τα μερίδια αγοράς που έχουν στο κανάλι του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Καινοτόμο στοιχείο του eRetail Audit αποτελεί επίσης το γεγονός ότι η μέτρηση των μεριδίων γίνεται σε πραγματικό χρόνο (real time), επειδή αυτά συλλέγονται το επόμενο δευτερόλεπτο από την παραγγελία του χρήστη σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Έτσι δεν μπορούν να επηρεαστούν ή νοθευτούν με οποιοδήποτε τρόπο. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία πέρα από την καταγραφή μεριδίων αγοράς, δίνει την δυνατότητα να συλλέγονται και marketing δεδομένα δύο ετών για τον συγκεκριμένο υπολογιστή που έκανε την οnline αγορά, καταγράφοντας όλο το πολυκαναλικό μονοπάτι του καταναλωτή μέχρι να καταλήξει στην τελική αγορά του για το συγκεκριμένο καταναλωτικό αγαθό.