Σε κοινή ανακοίνωσή τους, οι European Banking Federation (EBF), Global Financial Markets Association (GFMA) και International Swaps & Derivatives Association (ISDA) κοινοποίησαν ότι προωθούν τη λήψη μέτρων, σε διεθνές επίπεδο, για την ψηφιακή ασφάλεια και το data management και την τεχνολογία.

Οι βασικές αρχές έχουν ήδη δημοσιευθεί στο paper International Cybersecurity, Data and Technology Principles, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για τον παγκόσμιο διάλογο ανάμεσα στις κυβερνήσεις, τον κλάδο και άλλους διεθνείς stakeholders. Οι φορείς θα υποβάλλουν τις αρχές στο Financial Stability Board (FSB) και στην International Organization of Securities Commissions (IOSCO). Οι προτάσεις τους διατρανώνουν την ανάγκη λήψης μέτρων σε διεθνές επίπεδο για την ψηφιακή ασφάλεια και την τεχνολογική καινοτομία και επισημαίνουν ότι η τεχνολογία, η οποία δημιουργεί νέους ψηφιακούς κινδύνους και ταυτόχρονα προσφέρει τα μέσα για την αντιμετώπιση αυτών, «τρέχει» πιο γρήγορα από τα κανονιστικά πλαίσια. Τονίζουν δε ότι η θέσπιση νέων παγκόσμιων μέτρων πρέπει να είναι μια διαφανής διαδικασία, η οποία θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να εφαρμόζουν προδραστικά πλαίσιο και πολιτικές, θα τις αφήνει να διεξάγουν τα δικές τους αξιολογήσεις κινδύνων, αλλά και να αποφασίζουν ποιες τεχνολογίες καλύπτουν τις δικές τους ανάγκες.