Παγώνει προσωρινά, σύμφωνα με πληροφορίες, ο διαγωνισμός της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α.) με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και υπηρεσιών για την εκκαθάριση συνταγών φαρμάκων ασφαλιστικών φορέων Β-φάση», έπειτα από την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε ο ΟΤΕ κατά της Η.ΔΙ.Κ.Α.

Βασική αίτια της εν λόγω κατάθεσης είναι η παράλειψη κοινοποίησης από την πλευρά της Η.ΔΙ.Κ.Α. του αποκλεισμού του ΟΤΕ κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής. Ο λόγος ήταν ότι η εγγυητική επιστολή δεν είχε προσαρμοσθεί στο νέο Φ.Π.Α. (21%).

Ωστόσο, οι νομικοί εκπρόσωποι του ΟΤΕ ισχυρίζονται πως κάτι τέτοιο δεν προβλεπόταν στη διακήρυξη. Η συγκεκριμένη εξέλιξη ενδέχεται να οδηγήσει το διαγωνισμό στην ακύρωσή του. Το αντικείμενο του εν λόγω έργου περιλαμβάνει τα ακόλουθα: δύο Oracle Data Base Servers σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας (RAC) για τη διαχείριση της ΒΔ κατά την επεξεργασία των συνταγών.

Ένα σύστημα αποθήκευσης δεδομένων και εικόνων από σάρωση (storage) με μεγάλη αποθηκευτική ικανότητα (10 TB) συνοδευόμενο από τα υποσυστήματά του. Εξυπηρετητές εφαρμογών για την επεξεργασία της σάρωσης των συνταγών (4 εξυπηρετητές) και τη διαδραστική εκμετάλλευση του συστήματος από τους χρήστες των ΦΚΑ (2 εξυπηρετητές).

Επίσης, τέσσερις σαρωτές διπλής όψης των 100 σελίδων / λεπτό με ανάλυση τουλάχιστον 200dpi για την σάρωση των συνταγών, έναν εκτυπωτή υψηλής δυναμικότητας τεχνολογίας Flash Fusing για εκτύπωση φορμών και barcode, πενήντα σταθμούς εργασίας για την υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος και τη διαδραστική εκμετάλλευση του συστήματος από τους χρήστες των ΦΚΑ.

Τέλος στο έργο περιλαμβάνεται λογισμικό για τη δημιουργία φορμών του εκτυπωτή και τη διαχείρισή του, λογισμικό σάρωσης εντύπων, λογισμικό αναγνώρισης και αρχειοθέτησης εικόνων και παραμετροποίησή του, λογισμικό business intelligence (BI) για δημιουργία reports, στατιστικών, ανάλυση αποδοτικότητας κ.ο.κ. καθώς και υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης και εκπαίδευσης.

Υπενθυμίζεται πως στον εν λόγω διαγωνισμό, εκτός του ΟΤΕ, είχαν αρχικά καταθέσει προσφορές οι εταιρείες Intracom, Altec, Ionis, Singular Logic και Unisystems και οι ενώσεις Q&R-IMS και Globo – Pansystems. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 2.184.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (με 19% Φ.Π.Α.).

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
Στην είδηση με τίτλο «Παγώνει ο διαγωνισμός της Η.ΔΙ.Κ.Α. για την εκκαθάριση συνταγών φαρμάκων Β-Φάσης», που δημοσιεύθηκε στο NetFax της 19ης Μαΐου, εκ παραδρομής γράφτηκε πως «βασική αιτία της εν λόγω κατάθεσης είναι η παράλειψη κοινοποίησης από την πλευρά της Η.ΔΙ.Κ.Α. του αποκλεισμού του ΟΤΕ κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής». Το σωστό είναι πως η Η.ΔΙ.Κ.Α. κοινοποίησε στον ΟΤΕ τη σχετική απόφαση αποκλεισμού. Ωστόσο, η πλευρά του ΟΤΕ ισχυρίζεται -σε αυτό το σημείο εστιάζεται η ένστασή του- πως το συγκεκριμένο έγγραφο δεν συνοδευόταν από την απόφαση του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής. Ο ΟΤΕ δεν είναι η μοναδική εταιρεία που κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, αφού, σύμφωνα με πληροφορίες, και η Uni Systems προχώρησε στην ίδια κίνηση, για τον ίδιο λόγο.