"Παγώνει", σύμφωνα με πληροφορίες, η εξέλιξη του διαγωνισμού για λογαριασμό της Βουλής και της Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΥΕΕΠ) με τίτλο "Ανάπτυξη της διαδικτυακής Πύλης της Βουλής των Ελλήνων και Κατάρτιση Χρηστών και διαχειριστών της".

Αιτία της συγκεκριμένης εξέλιξης είναι -οι περισσότερες από μία- ενστάσεις που έχουν κατατεθεί κατά της απόφασης της τεχνικής αξιολόγησης της Βουλής. Σύμφωνα με αυτή, έχουν απορριφθεί τέσσερις από τις έξι συνολικά προσφορές που είχαν κατατεθεί αρχικά. Στο διαγωνισμό είχαν κατέβει οι ενώσεις εταιρειών 1) Byte-Globo Technologies, 2) Velti-Cosmos, 3) Profile-PRC Group, 4) Real Consulting – Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Πληροφορικής, 5) Greek Geeks – Αρχέτυπον και η εταιρεία 1) Quality & Reliability.

Από τη φάση της τεχνική αξιολόγησης προκρίθηκαν οι προσφορές των ενώσεων 1) Real Consulting – Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (βαθμός: 107) και 2) Greek Geeks – Αρχέτυπον (βαθμός 100). Σύμφωνα με την απόφαση της Βουλής, οι υπόλοιπες προτάσεις θωρήθηκαν με ουσιώδης αποκλίσεις από τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών. Ο διαγωνισμός παγώνει μέχρις ότου να εκδικαστούν οι ενστάσεις. Υπενθυμίζεται πως ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο 1.177.500 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.