Το διακεκριμένο Πανεπιστήμιο Bocconi της Ιταλίας διεξήγαγε έρευνα σύμφωνα με την οποία η ηλεκτρονική πύλη του Δήμου Τρικκαίων (www.trikalacity.gr )κατέλαβε την πρώτη θέση μεταξύ των 42 πόλεων μελών του οργανισμού Membership of the Mayor Cities of Europe.

Το διακεκριμένο Πανεπιστήμιο Bocconi της Ιταλίας διεξήγαγε έρευνα σύμφωνα με την οποία η ηλεκτρονική πύλη του Δήμου Τρικκαίων (www.trikalacity.gr) κατέλαβε την πρώτη θέση μεταξύ των 42 πόλεων μελών του οργανισμού Membership of the Mayor Cities of Europe (www.majorcities.eu) στη ψηφιακή ενδυνάμωση των πολιτών και τη δυνατότητα συμμετοχής τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του Δήμου. Οι 5 μεγαλύτερες βαθμολογίες των πόλεων που εφαρμόζουν διαδικασίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αφορούν σε πόλεις, οι οποίες είναι αρκετά διαφορετικές η μία από την άλλη, γεωγραφικά απομακρυσμένες και με διαφορετικά πολιτικά και κονωνικο-οικονομικά συστήματα.

Αυτό, όμως, που τους φέρνει τόσο κοντά είναι η διάθεση για να δημιουργήσουν τις ηλεκτρονικές τους πύλες και υποδομές που θα βοηθήσουν τους πολίτες να εμπλακούν άμεσα στη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης πολιτικής και δράσεων της πόλης τους. Με το χτίσιμο του διαδικτύου δημιουργούνται δικλείδες ασφαλείας με την παροχή εργαλείων ηλεκτρονικής συμμετοχής και ενδυνάμωση της γνώμης των πολιτών. Μέσω των ηλεκτρονικών πυλών αυτών των 5 πόλεων δίνεται στους πολίτες η ευκαιρία συμμετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.