Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που παρουσίασε η Dell Ευρώπης αναφορικά με το επίπεδο τεχνικής υποστήριξης για τους χρήστες μηχανημάτων Dell, η Dell Ελλάδος και κατ' επέκταση η CPI που εξυπηρετεί την Τεχνική Υποστήριξη στην Ελλάδα, κατέλαβε την 1η θέση Πανευρωπαϊκά στην Ικανοποίηση Πελατών για το Service.

Τα αποτελέσματα προέρχονται απ’ ευθείας από τους Πελάτες μέσω της έρευνας VOC (Voice Of Customer) που διενεργείται σε συνεχή βάση από την Dell και αφορούν την συνολική ικανοποίηση των Πελατών από την Τεχνική Υποστήριξη που απολαμβάνουν, κατά την περίοδο από31/01/2009 έως 03/04/2009, με το ποσοστό ικανοποίησης να ανέρχεται στο 98.1%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια η Dell Ελλάδος (άρα και η CPI/MDI) βρίσκεται πάντοτε στο Top Five (καταλαμβάνοντας επανειλημμένα την 1η θέση) της Ερευνάς Ικανοποίησης των Πελατών (Voice Of Customers) που πραγματοποιεί σε συνεχή βάση η Dell σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο.