Με τη συνέργεια των εταιρειών DIPA Business Solutions, OnLine Data και LogosNet Services και την υποστήριξη του δικτύου The Business Solutions Network, δημιουργείται το πρώτο Πανευρωπαϊκού Δικτύου Επιχειρήσεων, το οποίο θα παρέχει ένα διευρυμένο φάσμα υπηρεσιών και προϊόντων σε Ελλάδα, Κύπρο και Ηνωμένο Βασίλειο.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο και διασυνδεδεμένο cluster, με κύρια κατεύθυνση την εξωστρέφεια και ανάπτυξη των αγορών που θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες (consulting), εξειδικευμένο λογισμικό (software), ψηφιακό marketing, οικονομικές υπηρεσίες, καθώς και υπηρεσίες στρατηγικού σχεδιασμού, σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς και επιστημονικούς οργανισμούς. Η ανακοίνωση δημιουργίας του Πανευρωπαϊκού Δικτύου Επιχειρήσεων έγινε στο πλαίσιο του διήμερου συνεδρίου και της έκθεσης MED Business Expo, που διεξάχθηκε στην Κύπρο.