Οι διαδικτυακές διαφημίσεις ιδιωτικών εταιρειών στοιχήματος θεωρούνται παράνομες από τις 13 Δεκεμβρίου, κατόπιν υπουργικής απόφασης.

Μία απόφαση που προκαλεί αρνητικές επιπτώσεις στα έσοδα των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Σύμφωνα με την απόφαση περί «υπαγωγής των εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω Διαδικτύου στο φορολογικό καθεστώς της μεταβατικής περιόδου της παρ. 12 του άρθρου 50 του Ν. 4002/2011» οι ιδιωτικές εταιρείες που δεν προσήλθαν μέχρι την τελευταία μέρα του χρόνου να υπαχθούν στο προσωρινό καθεστώς λειτουργίας και να φορολογηθούν στο 60% των κερδών τους, θεωρούνται παράνομες.

Αντίστοιχα, η διαφήμιση παράνομων εταιρειών επισείει ποινή φυλάκισης και υψηλό πρόστιμο. Οι ιδιωτικές εταιρείες αναμένεται να προσφύγουν στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για να δικαιωθούν.