Η Teledome ανακοίνωσε ότι με την Απόφαση 955/2008 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που δημοσιεύθηκε στις 14 Νοεμβρίου, παρατάθηκε για έναν ακόμα μήνα η διάρκεια της διαδικασίας συνδιαλλαγής της με τους πιστωτές της.

Στην ανακοίνωσή της η Teledome υποστηρίζει ότι “οι ψευδείς ισχυρισμοί του ΟΤΕ, αφού προέβη σε διακοπή υπηρεσιών σε βάρος της Teledome στις 12.9.2008, ότι δήθεν παρήλθε η προθεσμία που όριζε η διαδικασία συνδιαλλαγής της εταιρείας,  έχουν καταρρεύσει.

Σε τρίτο συνεχόμενο μήνα κατάφωρης παραβίασης δικαστικών αποφάσεων και της νομιμότητας σε βάρος της Teledome και των συνδρομητών της, εισέρχεται η Διοίκηση του ΟΤΕ, διατηρώντας διακεκομμένο το 90% των υπηρεσιών της.

Για τρίτο επίσης μήνα, τα μέλη της “ανεξάρτητης” Αρχής ΕΕΤΤ συνεχίζουν να αδιαφορούν για την χωρίς προηγούμενο ισοπέδωση από τον ΟΤΕ κάθε έννοιας δικαίου ανταγωνισμού και τηλεπικοινωνιών, ανεχόμενοι το έργο της απαξίωσης της εταιρείας και της διόγκωσης των ζημιών της ιδίας και των συνδρομητών της”.