Η ΚτΠ Α.Ε. ενημέρωσε τους Δικαιούχους της Δράσης «ICT4GROWTH», ότι αποφασίστηκε η παράταση ολοκλήρωσής της έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για το σύνολο των πράξεων που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο της Δράσης «ICT4GROWTH», καταλαμβάνοντας και όλες τις περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων με ημερομηνία ολοκλήρωσής τους έως 31 Οκτωβρίου 2015.