Η ΚτΠ παρατείνει την προθεσμία υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της Δράσης E-Services μέχρι την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2008 και ώρα 14:00.

Η παράταση κρίθηκε επιβεβλημένη σε συνέχεια σχετικής πρότασης της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και έπειτα από πολυάριθμα αιτήματα από επιχειρήσεις που εδρεύουν κυρίως σε περιοχές εκτός Αθηνών.

Επίσης, έως το Σάββατο 8 Νοεμβρίου παρατείνεται η δράση “Δες την Ψηφιακά”, μέσω της οποία επιδοτούνται οι πρωτεύσαντες πρωτοετείς φοιτητές και σπουδαστές που εισήχθησαν με τις εισαγωγικές εξετάσεις του έτους 2008, για την απόκτηση φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Μέχρι στιγμής, έχουν αξιοποιήσει το δικαίωμα της επιδότησης περισσότεροι από 11.000 φοιτητές.