Παράταση έλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο διαγωνισμός για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα διαχείρισης υπηρεσιών υγείας του Ερασίνειου Νοσοκομείου.

Η νέα ημερομηνία κατάθεσης προσφορών ορίστηκε για τις 14 Μαΐου 2010.